HvalerGuiden kommer hvert år dumpende ned i postkassa som vanlig reklame og leses av de fleste med interesse for det lokale. I år har utgiveren Pål Bugge vært enda litt tøffere i kjeften enn han pleier.

Siden HvalerGuiden når såpass mange er det viktig at det som står der kan bli korrigert. Pål Bugge har flere «redaksjonelle innlegg». Ett om Oslofjorden og fiskeriene, hvor han viser manglende innsikt og gjentar gamle påstander om at: «Bunntråling ødelegger imidlertid også oppvekstområder med vegetasjon og skjulesteder». Utsagnet viser at han ikke vet at bunntråling i Oslofjorden skjer på dyp uten vegetasjon og på flate mudderbanker fra 60 m og dypere. Det er heller ikke påvist direkte sammenhenger mellom dagens trålemetoder og dårlige torskebestander.

Det er langt igjen før det kan konkluderes med årsaker, men det er mest trolig et svært sammensatt bilde med mange faktorer som spiller inn. Vanntemperatur og endringer i åte-/plankton-bestander peker seg ut. Overfiske og gamle trålemetoder kan godt ha bidratt negativt tidligere, men er ikke lenger et tema. Bastante påstander om overfiske og habitat-ødeleggelser rammer fiskerne, men det er vel kanskje Pål Bugges klare intensjon?

«Er det sånn vi vil ha det på Hvaler?» skriver Pål Bugge og viser fotos av kjente og ukjente steder hvor det kunne trengs opprydding. «Det er gammel tradisjon det. Grunneiere og bønder som holder seg med egen mødding for all mulig skitt. Dessuten giddeløshet med hensyn til å fjerne sammenraste bygninger. Her på Sydengen hvor vi er lei grunneierens manglende vilje til å rydde opp.»

Bugge henger her ut både enkeltpersoner og folk generelt. Som nær nabo på Sydengen bruker han HvalerGuiden til å fremme egne interesser. Angjeldende bygning er sammenrast, men forsvarlig inngjerdet.

Det kan være mange gode og dårlige unnskyldninger for ikke å rydde opp. Noen ganger er det manglende evne, helse eller økonomi, andre ganger uvilje. Poenget er at noe må få lov til å være privat, så lenge det ikke er ulovlig eller utgjør helsefare for andre eller miljøet. Hvor mye skal naboer og myndigheter bry seg med at Pål Bugge ikke bruker gressklipperen like mye som naboene?

Fiskere, bønder og grunneiere er Bugges syndebukker i årets HvalerGuiden. Husker du tida før renovasjonsordningen på Hvaler? Da hadde alle sin egen mødding. Hvert hus og hytte hadde sin plass hvor de kastet det de ikke kunne brenne eller dumpe i sjøen. Denne plassen lå gjerne litt unna egen bolig – da helst på naboens eiendom. Selv har jeg «arvet» mange slike etter naboer og hytter, men det meste er nå fjernet eller overdekket – forøvrig et spennende felt for fremtidens arkeologer.