Se hva Helgesen fikk i trålen

SKITT FISKE: Dette er hva Hans Olav Helgesen på Utgårdskil-tråleren Baluba kan hale opp av sjøen. I midten klima og miljøminister Vidar Helgesen og Hvaler-ordfører Eivind Borge til høyre.

SKITT FISKE: Dette er hva Hans Olav Helgesen på Utgårdskil-tråleren Baluba kan hale opp av sjøen. I midten klima og miljøminister Vidar Helgesen og Hvaler-ordfører Eivind Borge til høyre. Foto:

Miljøstatsråd Vidar Helgesen (H) kunne plukke opp både sandaler og plastkanner fra trålen til Hans Olav Helgesen i Utgårdskilen. Nå får fiskerne et permanent avfallsmottak hvor det ikke koster dem noe å levere.

DEL

Dette mottaket blir det første i sitt slag på Østlandet. Og i disse valgkamptider gjorde miljøvernministeren spontant stasjonen, som egentlig skulle være en prøveordning, om til et permanent mottak.

Ordningen som går under navnet «Fishing for litter» er etablert fire andre steder i Norge allerede. Samtlige vest eller nord i Norge. Det skal etableres ytterligere fire mottak i tillegg til Utgårdskilen - samtlige nord eller vest i Norge.

– Dette blir altså foreløpig et unikt mottak på Østlandet, sa klima og miljøminister Vidar Helgesen og roste Hvaler kommune og ordfører Eivind Borge (FrP) og Egersund Group som huser stasjonen for deres rolle.

Vidar Helgesen kommer selv fra en skjærgårdskommune i Vestfold. Og hans navnebror og fisker Hans Olav Helgesen fra Hvaler satte stor pris på avfallsmottaket selv om han mente at problemet med plastavfall i sjøen var mye større før.

FISKET SØPPEL: Miljøminister Vidar Helgesen, stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal fra Kristelig folkeparti og stortingsrepresentant Ola Elvestuen fra Venstre halte opp noe av søppelet fiskerne i Utgårdskilen har fanget opp i fjorden.

FISKET SØPPEL: Miljøminister Vidar Helgesen, stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal fra Kristelig folkeparti og stortingsrepresentant Ola Elvestuen fra Venstre halte opp noe av søppelet fiskerne i Utgårdskilen har fanget opp i fjorden. Foto:

– Vi dro opp mye mer før. Skipsfarten, fiskeriene og fritidsbåtflåten er mye flinkere nå enn de var for 20-30 år siden, sa Helgesen som mente at forestillingen om at havet er så stort at det kan ta imot alt, heldigvis er forbi. Selv har han vært med på å få både beholdere med sennepsgass og svære flak med plastavfall i trålen.

Gratis levering

– Selv om det er mindre søppel nå- så er det selvsagt alt for mye. Og vi fiskere er veldig glad for at vi slipper å betale for å bli kvitt det. Noe vi måtte gjøre før.

Det er Egersund Group og Geir Magne Skjelbred som huser avfallstasjonen på brygga ytterst i Utgårdskilen. Det består ganske enkelt av en beholder for plastavfall og en for restavfall.

– Det er en dugnadsinnsats som ligger bak opplegget. Staten har gitt en million kroner til ordningen, vi er vert for stasjonen ute her i fiskehavna, fiskerne bidrar med den innsatsen som kreves for å ta med seg avfallet i land og de kan levere det gratis, sier Skjelbred. Egersund Group overtok som kjent trålverkstedet ytterst i Utgårdskilen for noen år siden. Det er der avfallsmottaket ligger.

Mottaket vil inngå i en større handlingsplan som kalles OSPAR - et samarbeid mellom landene i Nordøst- Atlanteren.

Hans Olav Helgesen som er skipper og eier av reketråleren Baluba, sier at fiskerne alltid har tatt med seg avfall til land uansett om det kostet å levere det på avfallsmottak tidligere.

– Vi er de som er minst interessert i at dette svineriet flyter omkring og ødelegger både fiske og redskap, sier han.

– Dette får vi i maten

Hvaler-ordfører Eivind Borge minnet om plastsøppelet er mer enn bare mekanisk avfall.

– Dette er kjemikalier. Det blir til små nanopartikler av plast som vi faktisk til syvende og sist får i maten vår. Det er vel ingen som vil spise plastikk ?, spurte han.

AVFALLSTASJONEN: De to beholderne for henholdsvis plastavfall og restavfall står på brygga ved trålverkstedet som nå eies av Egersund Group.

AVFALLSTASJONEN: De to beholderne for henholdsvis plastavfall og restavfall står på brygga ved trålverkstedet som nå eies av Egersund Group. Foto:

De to stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal som sitter på Østfold-benken for KrF og Ola Elvestuen fra Venstre var også tilstede og uttrykte stor glede over dette miljøtiltaket.

Eivind Børresen i Skjærgårdstilsynet i Hvaler kunne fortelle at de samler opp mellom åtte og ti tonn avfall langs strendene på Hvaler årlig. Dette sier noe om omfanget. En gledelig melding er at mengden ikke øker år for år.

Samarbeid

Tilstede på åpningen var også forskere fra den uavhengige forsknings og formidlingsbedriften SALT som leverer kunnskap og rådgivning om hav, kyst og maritime ressurser.

«Fishing for litter» (fiske etter avfall) er en del av en større satsing fra regjeringens side for å redusere forsøpling av havet og kysten. Det er også gitt økte tilskudd til ulike oppryddingstiltak og forebyggende tiltak. Prosjektene har en ramme på fra 15 til 60 millioner kroner og er en del av regjeringens såkalte plaststrategi. Plastavfallet som samles opp, blant annet i Utgårdskilen, skal gå til gjenvinningsbedrifter som lager hagemøbler, kunsttekstiler og lignende.

Artikkeltags