Gå til sidens hovedinnhold

– Taxibåten må flyttes i dag

Artikkelen er over 5 år gammel

Partene i taxibåt-saken på Hvaler har inngått forlik i Fredrikstad tingrett.

– Taxibåten må flytte seg på dagen, sier Ling Kile, spesialrådgiver og registrert revisor i Hvaler kommune, etter fredagens forlik i tingretten.

Fredriksstad Blad har omtalt konflikten mellom taxibåteier Bjørn Ekblad og Hvaler kommune flere ganger.

Striden har oppstått etter at kommunen sa opp Ekblad fra båtplassen i Skjærhalden.

Kommunen mener at Ekblad ikke har overholdt leieavtalen for båtplassen, blant annet med hensyn til mangel på ansvarsforsikring.

– Useriøs aktør

I dag, fredag, møttes partene i Fredrikstad tingrett. Nå er det inngått forlik mellom partene.

I forliket inngår at Ekblad og hans firma Taxibåt AS må flytte båten samme dag.

– Dersom publikum velger å benytte seg av Ekblads taxibåttjeneste, er det på eget ansvar og risiko, presiserer Ling Kile.

– Kommunen har ingen avtale med Taxibåt AS og ønsker ikke å bli identifisert med en slik useriøs aktør til sjøs, avslutter hun med henvisning til at Ekblad har verken gyldig ansvarforsikring, sertifikat eller dispensasjon til likevel å føre taxibåt.

– Skal utføre vedlikehold

Dennis Brorstrøm svarer på vegne av sin klient at taxibåtkjøringen er satt på vent.

– Taxibåt AS, ikke Bjørn Ekblad, er rettet part og har midlertidig satt taxibåtkjøringen på vent i påvente av at dokumentene kommer i orden for aktuell båtfører, eventuelt at ny båtfører kan engasjeres.

– Da er det en pragmatisk løsning å ta båten på land for vedlikehold samt i påvente av at ny bryggeplass kan finnes, fremholder Brorstrøm.

– Kommunes forutgående saksbehandling fastholdes å være under enhver kritikk, fortsetter han, og legger til:

– At hver av partene bærer sine egne saksomkostninger gir vel et godt uttrykk for dette!

Taxibåt-saken

Bjørn Ekblad og hans firma Taxibåter AS har en attraktiv båtplass på kommunens brygge på Skjærhalden.

Kommunen sa opp båtplassavtalen 10. april med tre måneders oppsigelsestid. Det vil si at kommunen har krevd plassen frigjort fra sist fredag.

I oppsigelsesrevet heter det blant annet: « Videre sier leieavtalens punkt 6 at leietager er forpliktet til å ha ansvarsforsikring til enhver tid. Dette har ditt foretak likevel ikke hatt og det bringes i orden først etter at kommunen har brukt ressurser og gjort Dem oppmerksom på forholdet.»

Ekblad har nektet å flytte seg fra båtplassen. Han driver fortsatt sin virksomhet derfra.

– Ikke vanlig rettsforlik

– Dette er ikke et ordinært rettsforlik. Motparten kastet klutene foran dommeren og sa at «Vi flytter båten i dag, går dere med på det?». Vi svarte ja, for å få avsluttet saken, sier Ling Kile.

Hun fremholder at kommunen har oppført seg redelig i saken, og har oppnådd det de har ønsket å oppnå.

– Det at partene deler omkostningene er ikke uvanlig, påpeker Kile.

Den ledige, kommunalt eide båtplassen i Skjærhalden er tiltenkt «en viktig offentlig samfunnsaktør». Hvem det er, vil kommunen ennå ikke si noe om med henvisning til at kontrakt ikke er skrevet.

Hvalers innbyggere vil ikke vil stå uten taxibåt-tilbud etter at Ekblad tar sin båt på land.

– Vi har to taxibåt-selskaper som leier bryggeplass av kommunen. Den ene har base på Herføl. Den andre er i Skjærhalden og har taxibåt-virksomhet døgnet rundt hele året, sier Kile.

Kommentarer til denne saken