Arne Amundsen fikk fortjenestemedalje fra Atlas

I 1981 ble Arne Amundsen medlem i Fredrikstad Bryteklubb Atlas. 38 senere fikk Amundsen fortjenestemedelaje for sin innsats i bryteklubben.