Storkommunen Fredrikstad, Hvaler og Råde rykket ett skritt nærmere

Diskuterte avtaleutkast: Mona Vauger, Hvaler, Jarle Tranøy, Råde, Kjersti Bakker, Råde, Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad, Eivind Norman Borge, Hvaler og Kim-Erik Ballovarre, Hvaler. Foto: Øivind Lågbu

Diskuterte avtaleutkast: Mona Vauger, Hvaler, Jarle Tranøy, Råde, Kjersti Bakker, Råde, Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad, Eivind Norman Borge, Hvaler og Kim-Erik Ballovarre, Hvaler. Foto: Øivind Lågbu

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

KommentarSkal tre kommuner bli til en? For en måned siden var det ingenting som tydet på at Fredrikstad, Hvaler og Råde ville slå seg sammen. Selv vurderte jeg det som et rent tankeeksperiment. Men nå begynner vi å se et omriss for en ny kommune, og fredag presenterte rådmennene i de tre kommunene et utkast til en mulig intensjonsavtale for sentrale politikere. Første setning i forslaget var som følger: «Fredrikstad kommune, Hvaler kommune og Råde kommune har en intensjon om å slå seg sammen.» Denne setningen ble ikke stående lenge. Det ble for sterk kost for politikerne fra Råde og Hvaler.

Utvalget som skal legge frem et forslag for fremtidens kommune bestemte se for å nedtone intensjonen og i stedet presentere et grunnlag for en mulig sammenslåing. Medlemmene fra Råde og Hvaler ville gå sakte frem.

Hvaler-ordfører Eivind Norman Borge (Frp) advarte mot å vifte med en rød klut.

– Vi må ikke fremstille prosessen som at vi allerede har konkludert. Hvis vi hiver ut ankeret nå, uten kjetting, får vi det aldri tilbake, sa Borge. Han er fortsatt svært skeptisk til å la Hvaler bli en del av Fredrikstad, noe han bekreftet overfor undertegnede i pausen. Men ordføreren ønsket å gå videre med diskusjonen og utelukker ikke helt en sammenslåing.

Jarle Tranøy (Ap) fra Råde var også innstilt på å gå videre og anbefalte utvalget å velge en totrinns rakett: Før det er aktuelt å lage en intensjonsavtale for en ny kommune, må ideen forankres i kommunestyrene. Uten et solid fotfeste er forsøket dømt til å mislykkes. Tranøy og Borge var etter det jeg forsto helt på linje.

Råde- og Hvaler-politikerne var tydelig forsiktige på møtet fredag, men jeg opplevde at Fredrikstad-politikerne gjerne ser for seg at tre kommuner blir en. Noe var alle enige om. Det var bred enighet på møtet om viktige grunnprinsipper for en ny kommune: Den skal hete Fredrikstad. (- Klart det, sa ordfører Eivind N. Borge som i fjor lanserte det mer humoristiske Hvalborg). Ingen av de ansatte i de tre kommunene skal sies opp som en følge av en sammenslåing. Ledere som blir overtallige skal få ny jobb andre steder i kommunen. De tillitsvalgte har deltatt i samtalene hele veien og har fått gjennomslag. Lisbeth Kristiansen fra Fagforbundet var tydelig fornøyd med ordlyden i avtaleutkastet.

  • Les mer: Storkommunen Fredrikstad, Råde og Hvaler bare et tankeeksperiment 

Politikerne fra Fredrikstad, Råde og Hvaler lover å sørge for et levende demokrati, hvor lokalsamfunnsutvalgene kan få en enda viktigere betydning enn i dag. Det kan bli snakk om 28 lokalsamfunnsutvalg i alt, opplyste ordfører Jon-Ivar Nygård. Politikerne vurderer å gi lokalsamfunnsutvalgene mer makt enn i dag. Dette er et spørsmål som skal besvares senere. Hvis kommunestyrene sier ja til å gå videre mot en sammenslåing, er det mange vedtak som må på plass. Jeg opplever at politikerne nå er mer opptatt av mulighetene enn av problemene.

DE siste ukene er det blitt et klart stemningsskifte i diskusjonen om en felles kommune for Fredrikstad, Råde og Hvaler. Her er noen årsaker: For det første har det begynt å bli driv i prosessene rundt om i Kommune-Norge og ikke minst her i Østfold. Sarpsborg og Rakkestad har nylig laget et forslag til en intensjonsavtale, og navnet på den foreslåtte kommunen er også klart: Det blir Sarpsborg. Politikerne i Moss og Rygge er i gang med å snekre en ny kommune, og fem kommuner i indre Østfold har laget en intensjonsavtale.

Kommuner som stritter imot kan bli presset til å slå seg sammen senere, uten å ha de samme mulighetene til å påvirke resultatet. Blir du ikke med nå, kan du tvinges inn i folden på dårligere vilkår.

Samtidig som kommunene diskuterer sammenslåing, er også fylkene i gang med en tilsvarende prosess. Østfold kan om få år bli slått sammen med Akershus, kanskje også med Buskerud og enda flere fylker. Da kan det bli svært lang avstand fra en liten kommune som Hvaler opp til statlige byråkrater og fylkeskommunale beslutningstagere. Som Fredrikstad-innbyggere kan de stå sterkere og forhåpentlig få større gjennomslag.

Den 4. mars skal utredningsutvalget for Fredrikstad, Hvaler og Råde legge frem sin anbefaling. Da starter den politiske debatten for alvor, og i april skal kommunestyrene ta et viktig veivalg: Skal de gå videre mot etappe to og starte reelle forhandlinger? De tre kommunene inviterer til folkemøter på Fredrikstad stadion 16. og 18. februar. Det blir garantert friske kommunedebatter hele våren.

Artikkeltags