Fylkespolitikerne sa ja til ny næringstomt på Stokken

Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkesordfører Ole Haabeth ville tillate en skånsom næringsutbygging på Stokken og fikk fylkesutvalget med seg. Fylkesrådmann Anne Skau anbefalte å si nei for å beskytte landskapet ved Østfolds svar på Atlanterhavsveien.