Økonomiprofessor Jørn Rattsø ved NTNU identifiserer to hovedproblemer som foreløpig ikke er løst i prosessen fram mot en kommunereform, skriver Aftenposten.

– Det ene er innestengte byer. Det andre er svake distrikter. Begge disse tingene tilsier mer sammenslåinger, sier Rattsø. Han mener det er som ventet at små og rike kommuner ikke vil slå seg sammen.

Også Geir Vinsand i Nivi Analyse er enig i at frivillighet ikke er nok. Han ramser opp ti kategorier av kommuner han mener er tvangskandidater, inkludert noen han omtaler «historiske feilkonstruksjoner, parteringskandidater og restkommuner». Også han opererer med flere kategorier småkommuner og byregioner og større tettsteder med flere kommuner på sin liste.

Har endelig fått vei/brox

Hvaler er det første eksempelet som trekkes frem i kategorien «Småkommuner som endelig har fått vei/bro». Mens Moss beskrives som en kommune i «flerkommunale byregioner og tettster». Øvrige Østfold-kommuner på listen er Spydeberg, Askim, Eidsberg og Hobøl.

Hopp-over-kommuner

– De verste eksemplene som alle fylkesmennene må si noe om, er hopp-over-kommuner. At Stavanger skal slå seg sammen med Rennesøy og Finnøy men ikke Randaberg og Sola, det er åpenbar galskap, sier Vinsand. Han mener det finnes flere eksempler i den kategorien.

I regjeringens reformforslag er det allerede tatt høyde fordi «enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn».