Hvaler Senterparti er sterkt bekymret over situasjonen i strøm-markedet. Vi er meget kritiske til den linjen som Arbeiderpartiet har valgt og som blokkerer for Senterpartiets langsiktige løsninger.

Det er ikke tilstrekkelig med strømstøtteordninger og fastprisavtaler, da dette både er skjevfordelende og et system som øker kostnadene generelt.

Manglende nasjonal kontroll med kraftmarkedet har skapt en akutt krise og er i ferd med å ødelegge sunne og veldrevne bedrifter, som ikke kan kompensere sine økte kostnader.

Vi ser nå at det var grunnleggende feil å knytte oss til et europeisk spekulasjons-marked. En varig løsning forutsetter at man tar tilbake nasjonal kontroll over markedet.

Strøm-markedet er et politisk skapt system, som også dermed kan endres politisk. Det er fullt mulig å etablere et marked som sikrer at innenlandsforbruket er basert på norske produksjons- og nettkostnader.

Et slikt system hindrer ikke utveksling av kraft mellom Norge og EU i underskudds- og overskuddsperioder, og kan kombineres med statlig kontroll med magasintappingen.

Regjeringen ser ut til å satse på storstilt utbygging av vindmøller og mer vannkraft, mens vi egentlig har mer enn nok kraft til innenlands forbruk, hvis den forvaltes riktig.

For å møte det fremtidige økte energibehovet og «det grønne skiftet», må samfunnet ha tid til omstilling og oppbygging av alternative løsninger som ikke raserer miljøet.

Hvaler Senterparti mener at Senterpartiet i regjering må kreve at regjeringen går for en løsning som gir nasjonal kontroll over kraftmarkedet.

Partiet sentralt må mye sterkere markere Senterpartiets linje overfor de kreftene i Arbeiderpartiet som ønsker full integrasjon i EUs energimarked.