Grunneier ville ha 70.000 i året for Herføl-brygga - fikk 3.000 i retten

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Enda en strid på Herføl er behandlet i rettsapparatet. Denne gang gjaldt striden "Herføl brygge". I følge kommunen sto fergeforbindelsen til øya på spill.

DEL

Hvaler kommune har i en årrekke leid tomt (landfeste og sjøgrunn) til den såkalte Dampskipsbrygga av Løkkeberg-familien, som er grunneiere. Nå har det oppstått strid om hvor mye kommunen skal betale for å ha brygga, som rutebåten mellom Herføl og Skjærhalden er avhengig av. På øya er det 20 fastboende og et betydelig antall hytter.

Privat rettssak

Striden er nylig avgjort som vodgiftssak, noe som innebærer en slags privat rettssak. For grunneieren på Herføl ble utbyttet særdeles magert: 3.000 kroner er fastsatt som ny årsleie for brygga. 

Kravet fra grunneieren var på så mye som 70.000 kroner.  Kravet er basert på at  Hvaler kommune skal betale markedsleie for brygga. Grunneieren mener  kommunen kan  skaffe seg  betydelige leieinntekter ved å utnytte brygga  til mer enn fergeanløp. I første rekke  er det blitt poengtert at det kan tas betalt fra fritidsbåtene som fortøyer.

Gruenneier har poengtert at brygga er på 60-70 lengdemeter, hvilket tilsier en leie på 100.000 kroner.  Når det også tas hensyn til at Hvaler kommune har store utgifter til vedlikehold, mener grunneieren at 70.000 kroner i året er en passende leie.  

  • Les også ler

Strid om inntektspotensiale

Hvaler kommune  har ment at det ikke er noe slik stort inntektspotensiale på brygga, blant annet fordi brygga ligger i et trafikkområde i sjøen der det ikke er  tillatt å legge ut flytebygger og lignende arrangementer .

I følge rettsboken  understreker også kommunen at mye har stått på spill i bryggestriden som har versert lenge.

"Dersom leien blir økt over det kommunen kan forsvare, er det reell fare for at fergedrift  med kommunal støtte vil opphøre. Det må antas at opprettholdelse av fergedrift er i både grunneiers og allmennhetens  interesse, og en vesentlig økning av leien vil derfor få svært uheldige virkninger", har kommunen anført i følge rettsboken. 

Dommeren i voldgiftsretten skriver at det må legges stor vekt på økonomien i driften av brygga på Herføl når  den nye leien skal fastsettes. Dommeren mener det burde vært lagt frem et  bedre materiale som viser  hva det går an å tjene på brygga.

- I denne situasjonen må voldgiftsretten i større grad enn ønskelig bygge på eget skjønn, skriver dommeren, som altså fastsetter ny årsleie til 3.000 kroner.  

Kommunen tilbød 610 kroner

Kommunens tilbud  var i utgangspunktet så lavt som 610 kroner året i leie. Før voldgiftsbehandlingen tilbød grunneier en minnelig ordning på 10.000 kroner. 

Artikkeltags