Hvaler Høyre er opptatt av å skape en trygg og god fremtid som gir de beste mulighetene for våre innbyggere. Det må legges vekt på likeverdige forhold. Vi må søke å skape et fundament for en sikker og god kommuneøkonomi. Selve grunnlaget for å kunne yte gode tjenester til Hvalers innbyggere, er nettopp å ha tilstrekkelige midler til helse/omsorg, skoler, sykkelveier og andre behov. Samtidig er vi så heldige å leve i et vakkert naturlandskap mange misunner oss.

Vi har nasjonalparken, kystlinjene, skog og dyrket mark og vakre strender og svaberg.

Hvaler Høyre ser ingen motsetning i å ivareta natur og miljø, samtidig som det satses på å øke fokuset på næringsutvikling. Vi trenger våre småskalabedrifter, men det er også nødvendig med større aktører som kan bidra til flere arbeidsplasser, og flere nye innbyggere, som gir økte inntekter til kommunen. Samtidig er vår oppgave også å tilrettelegge for arealer til diffrensierte boliger og næringsarealer.

Aps Mona Vauger uttaler i en artikkel i Fredriksstad Blad 23.4.19 at vi ikke må kopiere andre, men satse på det som er våre særtrekk. Hvaler Høyre mener vi skal verne om våre særtrekk, dog jobber de fleste av landets kommuner for å styrke kommuneøkonomien gjennom næringsutvikling. Det er dette som er selve drivkraften for å kunne yte de tjenester kommunens innbyggere har krav på og behov for.

Vi må jobbe for å kunne øke budsjettrammene i de forskjellige kommunevirksomhetene. Da må vi også skape en større kake for å kunne fordele mer til innbyggernes velferdsgoder.

Næringsutvikling betyr på ingen måte at naturen forringes. Vi kan ikke leve av naturen alene. Vi må ha bedrifter og arbeidsplasser som gir kommunen inntekter. Som landbruk, fiske/havbruk og turistnæringer, men også en god sammensetning av øvrige næringer. Derfor vil Hvaler Høyre satse på dette.

Det er ikke mindre fellesskap om man fokuserer på mer marked, slik Mona Vauger antyder i sin artikkel. Tvert om, så gir det mer til fellesskapet. Det som skapes, er bidrag til det som sørger for gode hverdager for innbyggerne på Hvaler.

Oppsiktsvekkende nok lover Mona Vauger gratis skolemat og gratis SFO til alle 1.-klassinger dersom Ap kommer i regjering!

Men om de ikke kommer i regjeringsposisjon om to eller seks år? Hvor skal midlene hentes fra i tiden frem til stortingsvalgene? Har ikke Hvaler Ap og Mona Vauger noen økonomisk plan for de lovnader hun fremmer, uten at Ap kommer i regjering? Eller er det å øke eiendomsskatten som er hennes løsning?

Hvaler Høyre vurderer eiendomsskatten som en usosial skatt. Den rammer ofte hardest de som har minst. Vi ønsker ikke å øke den, heller etterhvert å avskaffe den, noe næringsutvikling nettopp kan bidra til.

Høyres næringspolitiske talsperson, Linda Hofstad Helleland sier i et intervju med Nettavisen: «Det enkleste for en lokalpolitiker, og også for en stortingspolitiker, er å fordele en stor pengesekk vi er så privilegerte å ha i Norge. Den vanskelige jobben for en politiker er å skape det som man skal dele fra etter hvert», sier Hofstad Helleland, og påpeker:

- Det er det du blir målt på som politiker. Da må du ha vilje og gjennomføringskraft til å være på næringsaktørenes side. Man må ønske gründere velkommen i kommunen sin, for det betyr bedre velferd. Da kan ikke lokalpolitikerne somle, sier hun.»

Hvaler Høyre vil, om vi får ordføreren etter høstens valg, ha vilje og gjennomføringskraft til å jobbe for en styrket kommuneøkonomi, fordi det er dette som gavner Hvaler-samfunnet og gir trygghet og mer goder til fellesskapet.