Gå til sidens hovedinnhold

Hvaler kan få bedre dekning når regjeringen gir mer til bredbånd

Artikkelen er over 2 år gammel

Regjeringen vil øke bevilgningen til bredbånd med høy hastighet, og Østfolds Høyre-representanter peker på udekket behov blant annet på Hvaler.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Regjeringen øker bevilgningen til bredbånd i revidert nasjonalbudsjett. Betyr det noe for Østfold? Og mangler vi bredbånd noen steder? Svaret er opplagt ja. Og Østfold tilgodeses med millioner!

I kommunene Eidsberg (blant annet Kirkefjerdingen, Hærland), Nye Moss (blant annet Vansjø-området), Spydeberg, Halden, og på Hvaler er det flere områder med spredt bebyggelse på de mange øyene som ikke har fiber og bredbånd.

Forslaget lyder på å bevilge 50 millioner kroner til en ekstraordinær økning av bredbåndstilskuddet. Det vil gi et samlet bredbåndstilskudd på om lag 250 millioner kroner i 2019. Økningen skal bidra til utbygging til husstander og virksomheter som vil bli berørt av Telenors avvikling av kobbernettet.

Tilgang til internett bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping, en enklere hverdag, og er viktig for at man skal kunne ta del i samfunnet.
Regjeringen har fått fart på utbyggingen av bredbånd i hele landet. Nesten alle husstander har i dag mulighet til å få bredbånd med en hastighet som er god nok til å lese aviser, bruke e-post og offentlige portaler. I Østfold er det steder som nettopp etterspør bredbånd som når deres hjemmekontor!

For høyhastighetsbredbånd har det også skjedd en formidabel utvikling. I 2018 hadde hele 82 prosent av norske husstander tilbud om høyhastighetsbredbånd (100 Mbit/s), mot bare 63 prosent i 2013. Det er private bredbåndaktører som i hovedsak står for utbyggingen og finansieringen av bredbåndstilbudet. Den markedsbaserte politikken er svært vellykket. Fra 2017 til 2018 fikk cirka 180.000 flere husstander tilbud om fiberbredbånd.

De private aktørene bygger ut bredbånd der det er lønnsomt. Enkelte steder er det imidlertid ikke grunnlag for kommersielle investeringer. Regjeringen legger til rette for utbygging i disse områdene gjennom bredbåndstilskudd. I statsbudsjettet for 2019 utgjør bredbåndstilskuddet om lag 200 millioner kroner.

Dette foreslår regjeringen å øke med 50 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, til et samlet tilskudd på om lag 250 millioner kroner i 2019. Til sammenligning var tilskuddet på om lag 150 millioner kroner i 2018. Økningen skal bidra til utbygging til husstander og virksomheter som vil bli berørt av Telenors avvikling av kobbernettet, og vil bli fordelt til fylkeskommunene ut fra en fordelingsnøkkel som skal gi en større andel til de fylkeskommunene som trenger midlene mest.

De fleste
fylkene får flere bredbåndsmidler i 2019 enn i 2018. Samtidig er det noen fylker som får redusert ramme i 2019. Grunnen til dette er at departementet har endret måten fordelingsnøkkelen mellom fylkene beregnes. Bakgrunnen for endringen i fordelingsnøkkelen er et ønske om å gjøre fordelingen mer treffsikker i den forstand at midlene skal brukes til utbygging til husstander som helt mangler et grunnleggende bredbåndstilbud. Østfold får mer!

I tillegg er det gjort en endring for å ta høyde for Telenors sanering av kobbernettet. Det vil si at de fylkene som har flest kunder som har bredbånd over kobber, og ikke har noe alternativ, får isolert sett en større andel av midlene. Denne endringen har slått «uheldig» ut for enkelte fylker, men det betyr jo i realiteten at det er andre fylker som trenger pengene mer.

Telenor har ikke leveringsplikt på bredbånd, men har nylig informert om at selskapet vil fortsette å vedlikeholde kobbernettverket dersom kunden ikke har alternativer på mobilnettverk eller annet fastnett fra Telenor eller annen tilbyder. Dette gjelder både bredbånd og telefoni via kobbernettet.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.