Når vi nå står på startstreken for valgkampen 2023 er vi i Hvaler Høyre glade for at vi står samlet, opplever god vekst i medlemstallene og har en meget motivert gjeng i laget. Vi opplever stort engasjement i gruppemøtene, og stemningen oppleves som meget god, stikk i strid med hva enkelte får seg til å skrive i kommentarfeltene i lokalmediene.

Det oser vel i grunnen bare bitterhet når man gang på gang angriper vår demokratisk valgte ordførerkandidat på fullstendig feil grunnlag i det offentlige ordskiftet. Denne typen debattform både fordummer og forsurer det politiske klimaet.

Det har overhodet ingen relevans for Hvaler Høyre hva enkelte tastatursoldater med personlig agenda og altfor mye tid, eller sågar medlemmer av andre partier konkluderer med i mediene om hvem vi i Høyre burde fremme som vår ordførerkandidat.

Vi har foretatt vårt valg.

Vi i Hvaler Høyre er derfor opptatt av å formidle klart at laget – ja sågar hele listen på samtlige 21 navn – står 100 prosent samlet bak vår dyktige, svært kvalifiserte og arbeidsomme ordførerkandidat, som er valgt etter en god, demokratisk prosess der medlemmene i Hvaler Høyre har stemt Anne May Sandvik Olsen frem som vår klare nummer én.

Hvaler Høyre visjon for valgperioden 2023–2027 er «Hvaler hele livet». Vi ønsker å legge til rette for en bærekraftig utvikling av Hvaler-samfunnet og gyve løs på de demografiske utfordringene Hvaler står ovenfor. Vi må rette fokus mot småbarnsfamiliene og fasilitere for disse, slik at vi blir attraktive for denne gruppen.

Vi trenger yngre folk som produserer nye og helst langt flere barn som kan vokse opp i trygge og gode omgivelser her på øyene. Dette fordrer nye og flere arbeidsplasser, god kommunikasjon og gode bostedsmuligheter. Hvaler Høyre vil legge til rette for dette.

En offensiv næringspolitikk slik du kjenner Høyre fra før, og fokus på orden i økonomien. Ja, vi er for hotell, arbeidsplasser og utvikling på Hvaler men partiet har altså for ordens skyld ikke tatt stilling til hvor hotellet (hotellene?) bør og skal ligge eller hvordan de skal se ut. Her eksisterer det mange gode og mindre gode forslag. Vi har medlemmer som er for et hotell på Sand, og medlemmer som er klart mot. Det har vi takhøyde for i vårt parti.

Det er store fordeler og ulemper med det meste, så også i denne saken.

Men vi sier altså ikke nei til noe før det i det hele tatt er presentert. Det er i beste fall svært prematurt, og nærmest respektløst for de som har kjøpt både tomt i god tro på grunnlag av et flertallsvedtak fra 2007. Hvaler Høyre sier derfor – forslagene må først komme på bordet før vi kan behandle det.

Hvaler og menneskene som bor der speiler hverandre. En fantastisk kommune med fantastiske innbyggere. La oss sammen jobbe for at enda flere velger Hvaler hele livet. For dette er jo i sannhet en makeløs plass å leve for oss alle.