Et av grunnprinsippene i demokratiet er åpenhet. Åpenhet er en del av verdigrunnlaget til Hvaler kommune. Vi kan ikke se at det har vært noen form for åpenhet knyttet til oppsigelse av driftsavtaler eller inngåelse av nye avtaler om driften av campingen på Storesand og i Stuevika. Tvert imot – det har vært en lukket prosess! Politikere og de «gamle» drivere av Storesand har blitt informert gjennom Fredriksstad Blad.

Saken om Storsand eksploderte da ordføreren sto frem med brask og bram og utbasunerte at kommunen skulle overta driften av campingen på Storesand. Dette var ukjent for øvrige politikerne og saken var ikke behandlet i noen av kommunens råd og utvalg. Slik ordføreren fremsto i mediene ble det tydelig at her hadde «noen snakket sammen». I ettertid fremstår det som uklart for Høyre, hvorvidt avtaler er inngått etter kommunestyret i mars, eller om avtalene stort sett var avgjort da ordføreren gikk ut med nyheten i mediene. Dette begrunner vi med at når ordføreren går til mediene forventes det at saken ordføreren formidler har både substans og forankring.

Da det ble oppdaget at kommunen manglet forskrifter som regulerte bruken av Storesand og Stuevika, kom saken i superfart til politisk behandling, med forslag om at forskriften skulle legges ut på høring. Forskriften var viktig å få på plass før sommersesongen og for at allmennheten skulle kunne få bidra i utviklingen. I sakspapirene til politikerne sto det at Hvaler kommune skulle overta driften av teltplassene på Storesand og Stuevika. Dette vakte naturlig en del oppstyr.

Rådmannen bedyret i møtet at dette var feil og at politikerne skulle se bort fra dette. Hvaler Høyre hadde tre spørsmål til rådmannen: Hva som var status i saken på Storsand og Stuevika, hvordan hadde kommunens administrasjon og politikere som representerer kommunestyret i styret for nasjonalparken og Oslofjordens friluftsråd arbeidet med saken, og var det budsjettmessig dekning for at kommunen kunne ta over driftsansvaret.

Rådmannen svarte: «Det eksisterer ingen avtale om kommunal overtagelse av driften av Storesand og Stuevika. Det er ingen budsjettmidler fra kommunen som skal brukes til dette formålet. En eventuell driftsavtale skal finansieres av OF og rådmannen har startet en dialog med OF om et mulig samarbeid.

Med en slik presisering fra rådmannen er det rimelig spesielt å lese i Fredriksstad Blad at en ordning med kommunalt personell på Storesand snart er på plass og at fra Oslofjorden Friluftsråd side har alt klart for sommersesongen. I kommunestyret den 06.05. informerte rådmannen om at det hadde allerede kommet inn 200.000 kroner på utleie, at foretaket kommer til å gå i pluss og at inntektene skal gå rett inn på en fond. Rådmannen forsikret kommunestyret at driften ikke vil bli en utgift for Hvaler kommune. Dette høres veldig bra ut, men hvor er planene, budsjettene og hvem er de kommunalt ansatte som skal drifte og hva vil det koste? Hvorfor blir ikke dette lagt frem til politisk behandling?

Ifølge rådmannen er avtalene knyttet til Storesand og Stuevika en liten sak som ikke ville få budsjettmessige konsekvenser og derfor er det ikke nødvendig med politisk behandling. I en ordinær sak kunne dette kanskje vært en riktig vurdering. I denne saken mener Hvaler Høyre at saken stiller seg annerledes. Både fordi flere politikere har satt spørsmålstegn ved prosessen, ordførerens håndtering og fordi saken har vært ute på høring. Sist men ikke minst, hvor ble det av involveringen av allmennheten som skulle få bidra i utviklingen?

Storsand- og Stuevikasaken er ikke et godt eksempel på at kommunen praktiserer åpenhet og har gode demokratiske prosesser, som involverer politikere og allmennheten. Hvaler Høyre sitter igjen med en klam følelse av å ha blitt «ført bak lyset», at «noen» har snakket sammen og at dette var en «done deal», da ordføreren gikk til mediene.