Gjennom tidene har det vært mange hotell-/utleieplaner på Hvaler. Nå er tårnet på Sand det neste hotellprosjekt. Flere næringsobjekt har blitt realisert, for så å bli til private hytter, da grunnlaget plutselig ikke er der lenger, ofte før prosjektet er ferdigstilt. Det kan lett gis byggetillatelser på feil premisser – hvilket innbyggerne i Hvaler har erfart gang på gang. Utbyggernes lovord om arbeidsplasser, inntekter, og flotte muligheter til fellesskapet blir til ingenting. Har vi ikke blitt lurt nok?

Vi i Frp diskuterer ikke utseende på hotellet, men forutsetningene. Det må helt andre føringer og forutsetninger til for å unngå feil byggetillatelser. Det er for lettvint å få tillatelser til hotellbygging i kommunen, for så å kaste inn årene. Nå har kommunen latt seg lure gang på gang, og om det har vært bevisst eller ubevisst kan vi ikke uttale oss om, men nok er nok. Vi må stille krav og stoppe disse luftprosjektene før Hvaler blir ødelagt.

Skal man ha hotell i øysamfunnet må man stille krav til utbygger om å følge den inngåtte tillatelsen fullt ut! Det skal ikke være mulig å komme tilbake å be om bruksendring, å endre til utleie/privatisere, og lignende. Hotell er hotell. Hvis ikke hotell, trekkes tillatelsen. Investor må derfor vite hva han går til. Hvaler kommune må kreve en økonomisk garanti til sikkerhet som skal benyttes til å rive hele hotellprosjektet dersom eier/investorene trekker seg eller hevder at det er ulønnsomt å drive.

Så tøff må man være. Man gjorde det i Bodø for en tid siden – det er fullt mulig. Kun da vil man få den seriøse investor/drifter og ingen «falske» prosjekter med andre intensjoner.

Vi regner med at Hvaler kommune nå har lært etter tre–fire hotell-/utleieprosjekter som har blitt til private hytter. Nå står et nytt hotellprosjekt på trappene. Slik saken nå foreligger er Frp ikke for hotellprosjektet, en bindende avtale/kontrakt må på bordet først.

Godt valg. Stem Frp.