Fredriksstad Blad kunne melde om positive reaksjoner fra enkelte Hvaler-politikere etter presentasjonen som Griff Arkitektur, ved arkitekt Vormdal, holdt om hotellplanene i utvalget for plan og byggesaker 1. februar.

Det ble blant annet vist illustrasjoner av hotellet med et snødekt og vinterlig Spjærøy, med sol fra blå himmel og med lekende barn på akebrett. Dette for å vise at her er det liv laga med helårs hotelldrift og at Spjærøy også kan være attraktiv vinterstid. Hvor mange slike vinterdager har vi på Hvaler tro? Ut fra illustrasjonene å dømme fremtrer hotellet nærmest som et høyfjellshotell og gir assosiasjoner til helt andre steder enn Hvaler.

Det ble også vist en rekke illustrasjoner av det nedskalerte hotellet sett fra forskjellige steder på Hvaler.

Det kunne med fordel vært laget illustrasjoner av hvordan hotellet vil fremstå med utsikt fra nasjonalparken på Spjærøy og Asmaløy.

Den gode nyheten er at det nedjusterte hotellet nå nesten ikke synes fra steder som Herføl, Tisler og Guttormsvauen på Vesterøy. Illustrasjonen med utsikt fra Spjær viser et knapt synlig hotell bak en skog med høye trær. Fra mange andre steder er utsikten mot hotellet fra hav- og bakkenivå, noe som medfører at hotellet naturlig nok fremtrer som lite synlig.

Det kunne med fordel vært laget illustrasjoner av hvordan hotellet vil fremstå med utsikt fra nasjonalparken på Spjærøy og Asmaløy.

Disse illustrasjonene ville vist med all tydelighet at hotellplanene på Sand vil komme i konflikt med den politisk vedtatte kommuneplanen. Denne sier som følger; «ethvert tiltak skal underordnes Hvalers natur- og kulturlandskap og det skal legges vekt på å bevare landskapssilhuetter. Spesielt viktig er dette når byggverket sees fra nasjonalparken».

Vi synes også politikerne burde fått se flere illustrasjoner av hvordan hotellet vil fremstå fra kysten utenfor Hvaler. Illustrasjonen av hotellet med utsikt fra Akerøya som ble vist på folkemøtet 8. oktober på Skjærhalden, var ikke med i presentasjonen som Griff Arkitektur hadde for utvalget for plan- og byggesaker 1. februar. Hvorfor ble ikke denne vist?

Denne illustrasjonen viser hvor synlig hotellet blir fra kysten utenfor Hvaler og at hotellplanene således vil komme i konflikt med Regional kystsoneplan for Østfold. Denne sier som følger: «Kystlandskapet skal i størst mulig grad skjermes mot inngrep som kan forandre dets karakter. Inngrep og bygningsmessige tiltak utenfor tettsteder skal i minst mulig grad være synlige fra sjøen».

Til slutt, hvis jeg hadde vært politiker på Hvaler, så hadde jeg vært veldig interessert i å vite hvordan dette bygget vil prege landskapet i hele det unike, uberørte sammenhengende tur- og naturområdet som «hotelltomta» er en del av. Ikke alle er kjent i området, og illustrasjoner av hvor synlig og dominerende hotellet vil bli seende ut med utsikt fra det flate landskapet på Spjærøy, hadde vært på sin plass.

La det ikke være tvil. Hotellet vil bli en dominerende og malplassert mastodont uavhengig av materialbruk, eventuelle tiltak for å redusere lysforurensning og fargebruk. Hotellet vil ses fra store deler av Hvaler og nasjonalparken.

Spjærøys høyeste punkt er Kvislervarden med 55 meter over havet. Hotellet vil rage 80 meter over havet, d.v.s. 25 meter høyere enn Kvislervarden. Hotellet vil ruve 8 meter høyere enn Hvalers høyeste punkt, Bankerødkollen på Vesterøy.

Vi mener at Griff Arkitekturs illustrasjoner gir et mangelfullt bilde av hvordan dette bygget vil prege landskapet på Hvaler.

Dette prosjektet oppleves som virkelighetsfjernt av svært mange på Hvaler, og en utvikling som innebærer høyhus er vel noe de færreste ønsker seg her ute. Arkitekt Vormdal i Griff Arkitektur forsvarer prosjektet i et innlegg i Fredriksstad Blad 26.04.2021 og refererer her til pyramidene i Giza og Golden Gate Bridge i San Francisco.

Måtte Hvaler få lov til å være Hvaler også i fremtiden!