Gå til sidens hovedinnhold

Hvaler er ikke på vei mot stupet – vi skal være en egen kommune i lang tid

Fredriksstad Blad bedriver kampanjejournalistikk og kommunens hovedtillitsvalgte kommer med oppsiktsvekkende uttalelser, skriver den politiske ledelsen på Hvaler i dette innlegget.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nok en gang har Fredriksstad Blad valgt å fremstille Hvaler som en kommune på vei mot stupet. For oss som kjenner den virkelige hverdagen på Hvaler, virker det tullete og feilslått. FBs kampanjejournalistikk virker både demotiverende for hele kommunen og er helt uforståelig.

Med utgangspunkt i tertialrapporten til kommunestyret, hvor konstituert rådmann Geir Kvisten presenterer både resultater og foreslår tiltak, skaper FB et inntrykk av at alt går feil vei. Det som tertialrapporten viser, er at vi er på rett vei. Rådmannen har fått i oppdrag av kommunestyret å rette opp økonomien og få alle funksjoner på plass. Dette tar tid og kan være smertefullt, da det involverer mange menneskers hverdag.

Les også

Seigpining på vei mot kommunesammenslåing

En liten kommune er selvfølgelig mer sårbar ved sykefravær og vakanser, og i noen avdelinger har det vært problematisk. Både rådmannen og den politiske ledelsen med hele kommunestyret bak seg, ser behovet for å endre på noen strukturer og slanke hele organisasjonen. Det er fra politisk hold, særlig pekt på toppledelsen, men man sparer ikke inn nærmere 20 millioner per år ved bare å endre ledelsen.

Rådmannens oppdrag er å identifisere og foreslå tiltak som krever budsjettvedtak, og selv gjøre de personalendringer som ligger innenfor hans mandat, selvsagt i tett dialog med de ansatte og den politiske ledelsen. Vi ser at det er stor tillit til at rådmann Geir Kvisten er rett person i denne situasjonen. Det er ingen debatt på Hvaler om vi skal inn i Fredrikstad. De tilløpene vi har sett de siste åra, har enkeltpersoner utenom politikken stått for, eller er initiert av FB selv.

Det finnes dem som er svært raske på å rope på Fredrikstad hver gang det må gjøres endringer for å snu skuta. Vi mener at den jobben gjør vi best som egen kommune og vi godt i gang med den jobben. Denne gangen er det hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Hvaler, Wenche Wroldsen som uttaler til FB at politikerne på Hvaler må vurdere kommunesammenslåing for å spare penger. Dette er ganske oppsiktsvekkende å høre fra en tillitsvalgt, når mange av de arbeidsplassene hun representerer, er avhengig av at Hvaler forblir en egen kommune!

Les også

Alvorlig pengemanko på Hvaler: – Mer og mer tydelig at politikerne må vurdere kommunesammenslutning

Den Rødgrønne posisjonen er trygg på at de ansatte og deres organisasjoner involveres på aller beste måte. Det er jo de ansatte som er bærebjelken i den jobben som hver dag gjøres for å sørge for at innbyggerne på Hvaler har gode hverdager i alle livets faser, og det er viktig for oss at alle ansatte er med på å trekke skuta i riktig retning. For å sikre sunn drift av Hvaler kommune i fremtiden er det nødvendig å slanke organisasjonen, noe alle har vært kjent med lenge og som Varde Hartmark rapporten også pekte på. Dette betyr ikke det samme som nedbemanning.

Hvis Hvaler blir en kommunedel i Fredrikstad, forsvinner Hvaler rådhus og alle lokale arbeidsplasser knyttet til administrasjon og tjenester som ikke direkte er knyttet til skolen og andre institusjoner som Fredrikstad kan velge å beholde på Hvaler. Vi har også sett fordelene av å være en liten og oversiktlig kommune i Koronatiden. Korte avstander til viktige beslutninger og dyktige ansatte som raskt omstiller seg, der alle kjenner alle også på tvers av sektorer.

Hvis noen tror at økonomien i Fredrikstad kommune er noe bedre, så er det nok å minne om forrige ukes oppslag i FB om underskudd og behov for innsparinger. Så skal vi ikke behøve å gå inn på alt som dreier seg om viktigheten av lokalstyre og nærhet mellom innbyggere og ledelse etc. Vi vil bare nevne at vi den 17. juni skal vedta Kommuneplanens samfunnsdel, som er et langsiktig strategidokument, hvor et bærende element er at Hvaler skal være en egen kommune langt inn i fremtiden.

Kommentarer til denne saken