Hvaler Ap vil gi kulturmangfoldet et nytt løft

Café Oline, ett av stedene som bidrar til at Hvaler har et bredt kulturtilbud i sommermånedene.

Café Oline, ett av stedene som bidrar til at Hvaler har et bredt kulturtilbud i sommermånedene. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Ole Lindekleiv og Alexander Hoff gleder seg over kulturtiltak som blir skapt i samhandlingen mellom kommune og frivillighet. – De neste fire årene ønsker vi å gi dette kulturmangfoldet et ytterligere løft.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvaler kommune kan med god grunn kalle seg en kulturkommune både om vi ser aktiviteten gjennom året, og spesielt gjennom sommersesongen med et bredt tilbud. Her vil vi nevne Café Oline, Hvaler Yogafestival, Hvalerløpet, Hvaler Gjestgiveri, Brottet og restaurant Losen med ny Hvaler-revy som eksempler på det mangfold av kulturaktiviteter som næringsliv og kulturaktører i fellesskap har utviklet som tilbud til sommerturister og fastboende.

Det er kanskje ikke her Hvaler kommune bidrar mest, men det viser likevel at en rekke næringsaktører på Hvaler nettopp bruker kulturarrangementer for å styrke sin egen virksomhet, og med det driver utvikling av virksomheten på en måte som Hvaler Arbeiderparti støtter. Vi vil derfor i kommende periode ta initiativet til en samling bl.a. av de aktørene vi har nevnt her, for å diskutere hvordan kommune og næringsliv i fellesskap kan utvikle, koordinere og markedsføre slike kulturarrangementer i fremtiden.

Hvaler kommune har allerede tatt et viktig initiativ for aktiviteter innenfor området kultur- og kulturminnearbeid, som går ut over konserter og revy i en hektisk sommersesong. For to år siden ble det enstemmig vedtatt i kommunestyret (etter forslag fra representanten Ballovarre) et større beløp inn i budsjettet, som skulle vise seg å bære store frukter. Hvaler Kulturvernforening fikk ansvar for forvaltningen av disse midlene øremerket til en rekke områder. Dette førte videre til arbeid på Akerøy fort og Arekilen, til nye turstier og informasjonstavler, en historisk utstilling om Hvaler som «eple-kommune», til restaurering av stabburet på Brekke, og nye informasjonsbrosjyrer for flere lokale organisasjoner.

Sist, men ikke minst, blir midlene brukt til å gjennomføre Kulturminnedagene som hvert år arrangeres i september. I år betyr det et samarbeid mellom Hvaler kommune (både kulturavdelingen og barneskolene) Hvaler Kulturvernforening, Hagelaget og Kystmuseet Hvaler.

Om Hvaler Arbeiderparti får velgernes tillit, og kommer i flertall ved kommende valg, ønsker vi å støtte opp under det arbeidet vi har sett vokse fram gjennom slike årlige avsetninger. Det erfaringene viser, er at vi ser «ringene sprer seg», noe som er positivt for næringsdrivende og beriker både fastboende og turister. Ikke bare har samarbeidet mellom Hvaler kommune (spesielt ved kulturavdelingen) og Hvaler Kulturvernforening blitt styrket. I dette arbeidet er Hvaler menighet, Hvaler Hagelag, Hvaler kunstforening, Frøkengården og kystmuseet Hvaler trukket med både i form av samarbeid om enkeltarrangementer, men også gjennom å bli tilført midler og kompetanse for egen virksomhet.

Hvaler Arbeiderparti vil også støtte tilbud om et møtested for eldre ungdom, jobbe for å få i gang et skolekorps, og at eldre på dagtid skal ha tilgang til aktiviteter som fysisk aktivitet og sosialt samvær. I tillegg verdsetter vi innsatsen fra Hvaler IL, og vil støtte det flotte tilbudet til både små barn, ungdom og voksne som idrettslaget står for. Vi kommer heller ikke utenom å nevne den fantastiske kulturskolen vår. Den er limet mellom skole og fritid, generasjoner og grendelag, frivillig kulturliv og kommunal virksomhet, lokalbefolkningen og tilflyttere. Dette vil vi satse videre på!

Hvaler Arbeiderparti er selvsagt innforstått med at Hvaler kommunes ressurser er begrenset både i form av økonomi og personell. Derfor er det positivt å se at kommunen og kulturorganisasjonene kan utvikle en vinn vinn-situasjon gjennom at kommunen stiller midler til rådighet og på denne måten stimulerer den frivillighet og kreativitet hos organisasjonene. Dette er et spennende kultursamarbeid, og et folkehelsearbeid, i tråd med Hvalers folkehelseplan som legger vekt på viktigheten av frivillig arbeid blant annet for å skape aktivitet, trivsel og for å forebygge helseskader.

Den modellen for utvikling av Hvaler som kulturkommune som er beskrevet over, ønsker nå Hvaler Arbeiderparti å ta med seg inn i høstens budsjettforhandlinger. Vi gleder oss over alt som er skapt, og blir skapt, i samhandlingen mellom kommune og frivillighet. De neste fire årene ønsker vi å gi dette kulturmangfoldet et ytterligere løft.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken