Eivind Borge skal ikke skal feies ut av ordførerkontoret, men vi i Arbeiderpartiet ønsker at han kan feires ut av ordførerkontoret! Ordføreren har støttet mange av Arbeiderpartiets forslag og gjort vår politikk til sin egen og det er veldig bra for innbyggerne på Hvaler. Hvaler Arbeiderparti håper innbyggerne ser at det nå er på tide la oss på rødgrønn side virkelig få slippe til! Hvaler trenger fornyelse!

Det er på tide å satse på flere hender i eldreomsorgen i stedet for ordførerens forslag om å privatisere Dypedalsåsen.

Det er på tide å satse på de ansatte, satse på heltid i pleie og omsorg, noe som vil gi de innbyggerne som trenger det bedre omsorg og det vil redusere sykefraværet. Det er også viktig å sørge for at kommunen har en god eldreomsorg, det skal være godt og trygt å bli gammel på Hvaler.

Hvaler Arbeiderparti vil også bruke mer penger på skole, vi er opptatt av at det skal være høyere lærertetthet enn det som er i dag. Hvis vi får Arbeiderpartiet i regjering vil vi gi gratis SFO til alle 1.-klassinger. Vi mener det er viktig at ingen smårollinger på seks år skal gå hjem alene. Det skal også bli skolemat for alle i grunnskolen, da altfor mange unger møter på skolen uten matpakke. Å få et næringsrikt måltid på skolen fremmer læring, miljø og trivsel i skolehverdagen og vi mener at dette er viktig å prioritere.

Hvaler Arbeiderparti er opptatt av miljøet og vil ta vare på vår fantastiske natur på Hvaler, ikke bygge den ned. Det er naturen vi skal leve av, den skal ikke privatiseres. Derfor sier vi også nei til ny hyttebygging og ja til fri ferdsel!

Hvaler Arbeiderparti er garantisten for å videreføre boplikten som er helt avgjørende for kommunens skatteinntekter.

Hvaler Arbeiderparti mener Hvaler må satse på det som er vårt særtrekk og ikke kopiere andre. Hvaler Arbeiderparti vil at alle de småskalabedriftene som er så typisk for Hvaler skal bli prioritert og løftet frem, vår småskalanæring er fantastisk flott og de vet hva som fungerer på Hvaler. Vi skal satse på fiskerihavna i Utgårdskilen. Vi ser også med bekymring på utviklingen i hele landet og mener det nå er ekstra viktig at kommunene får rødgrønt styre for å demme opp mot de sterke høyrekreftene som vil ha mindre fellesskap og mer marked. Nå er det på tide å la oss på rødgrønn side få slippe til slik at vi kan sette ny kurs og sørge for de gode hverdagene for innbyggerne på Hvaler.

Les også

Bakgrunn: Disse kvinnene vil feie Eivind ut av ordførerkontoret