Hvaler Arbeiderparti mener helt klart at mudring i Borg havn langs kaianlegg og snuplass i Fuglevikbukta må bli et miljøprosjekt.

Hvaler Arbeiderparti vil være pådriver inn mot Klima- og miljødepartementet for å få klassifisert hele prosjektet «Innseilingen til Borg Havn» som et miljøprosjekt i tillegg til et farledprosjekt.

Det betyr at man på nytt, ut ifra ny kunnskap, bør vurdere om det i det hele tatt i dag er forsvarlig å følge tillatelsen til Miljødirektoratet fra 2018. Mudder i store mengder på havbunnen kan i seg selv være skadelig. I tillegg vil dette mudderet inneholde giftstoffer.

Kanskje kan vi neste gang være mer sikre på at det ikke er store giftansamlinger i mudderet dersom det gjøres en riktig jobb nå.

Mudderet bør legges i godkjente deponier på land, og man bør etablere mottak som kan rense og fange opp giftstoffene slik at det ikke siger ut i grunnen og igjen kommer på avveie.

Vi vil også presse på slik at Hvaler kommune, Fredrikstad kommune, Viken/Østfold fylkeskommune blir med på å få omgjort hele mudrings- og deponiprosjektet til et miljøprosjekt som vil rydde opp i gamle synder fra industri, landbruk og andre utslipp.

Industrien har et ansvar, men de kan ikke klare å rydde opp alene. Dette er også et samfunnsansvar hvor, Klima- og miljødepartementet, storting og regjering må ta ansvar.


Dette bør bli et miljøvernprosjekt hvor vi bedrer miljøet i utløpet av Glomma samtidig som vi får mer varer fraktet med båt, det er en klimavennlig løsning for import og eksport av varer.

Dette blir ikke siste gang det må vedlikeholdsmudres i utløpet av Glomma. Men kanskje kan vi neste gang være mer sikre på at det ikke er store giftansamlinger i mudderet dersom det gjøres en riktig jobb nå.

Samfunnet må løse slike store oppgaver i fellesskap. Det kan bli et godt bidrag til en renere Oslofjord og faktisk et renere Skagerrak i et internasjonalt samarbeid i klima og miljøsaken.