Både Fredrikstad og Sarpsborg kan nå få ordførere fra Høyre. Dette innebærer et systemskifte som gleder noen og ergrer andre.

Valgkampen i Fredrikstad har i hovedsak vært preget av runde vendinger og svært lite innhold om hva de enkelte partier vil fokusere på. Dette har Fredriksstad Blad påpekt ved flere anledninger.

Nå er hverdagen kommet, løfter skal omsettes til praktisk politikk og vi utfordrer derfor ordførerkandidat Sekkelsten og Høyre med noen spørsmål på veien:

  • Fredrikstad Energi A/S

Denne verkebyllen har vi omtalt svært mange ganger uten at Fredrikstad Arbeiderparti, eller Høyre, har løftet en finger for å rydde opp i det vanstyrte selskapet og sørge for at utbyttepengene fra Norgesnett kommer til rett adresse? Vil kommende ordfører nå ta initiativ til å engasjere kompetente personer/advokat/rådgivningsselskap for å rydde opp i misèren og sørge for at kommunen beholder gullegget, nettselskapet Norgesnett?

  • Isegran Eiendom A/S

Fredrikstad Arbeiderparti og deres samarbeidspartnere har etablert dette selskapet for at kommunen skal satse på kommersiell boligbygging i konkurranse med lokale byggmestre.

Selskapet skal visstnok gi overskudd, før eller siden. Selskapet har nå etablert 14 datterselskaper som politikerne skal holde kontroll over i tillegg til hovedselskapet. Erfaringene fra FEAS skremmer. Vil ordføreren ta initiativ til å få oppløst selskapet?

  • Sjøfronten

Fredrikstad Arbeiderparti har med stor iver og i samarbeid med utbyggere, gjort en stor innsats med å bygge ned arealene langs elva med leiligheter som har vært svært attraktive for pensjonister fra Osloområdet, men utenfor økonomisk rekkevidde for yngre fredrikstadinnbyggere.

Vil ordføreren ta initiativ til å reservere de gjenværende arealene for sjørettet næring, og eventuelt ta initiativ til omregulering dersom det er nødvendig?

  • Søndagsåpne dagligvare butikker i hytteområdene

Arbeiderpartiet, sammen med sine medspillere, sørget for å stenge en virksomhet som brakte penger inn i lokalsamfunnet og jobber til ungdommer og studenter. Vil ordføreren sørge for at butikkdørene blir åpnet igjen?

  • Arena Fredrikstad

Arbeiderpartiets gruppefører uttalte før valget at ingen visste hva anlegget ville koste, hvordan det skulle finansieres og hva driftsutgiftene ville bli, men bygges skulle det. Vil ordføreren ta initiativ til å få stoppet prosjektet før enda mer utgifter påløper og innlede samtaler med ordføreren i Sarpsborg om et nøkternt og tidsmessig anlegg mellom byene?

Da vil Nedre Glomma ha to bruksanlegg og et moderne anlegg. En slik løsning vil trolig også gi bedre muligheter for et offentlig/privat samarbeid.

  • Samarbeid Fredrikstad – Sarpsborg

Nedre Glomma er ett av landets største felles bolig- og arbeidsområde med ca. 150.000 innbyggere. Samarbeid mellom Fredrikstad og Sarpsborg er så godt som ikke eksisterende.

Vil ordføreren ta initiativ til samtaler med ordføreren i Sarpsborg for å sette en stopper for mange års manglende samarbeid?