Jeg stiller spørsmålet over grunnet hva som leses i bladet stadig om innsparinger både her og der. Dette grunnet kommunens svake økonomi.

Dette gjelder ikke minst syke og eldre, og ikke å forglemme barnehager, ungdom og idrett, og bevilgninger til deres formål. Det siste som leses de siste dagene er store kostnader til blant annet nytt «minisykehus» i Borge. Videre nevnes tjenestene til eldre som blir forverret grunnet pengemangel!

Og her er det flere eksempler de siste år som kan pekes på i den samme retning.

Men å bruke minst 221 millioner på åpning av Veumbekken har de råd til. Et prosjekt som garantert vil bli langt dyrere. At noen innen kommunen vil ha det i gang snarest, forundrer meg ikke, for da har de skapt noe! Men bakdelene med dette prosjekt, må bli langt større enn ulempene. Og da kan man jo spørre: Hvorfor ble den lukket?

Jo, den medførte mange ulemper for omgivelsene! Forstå det den som vil!

Videre nevnes det drømmen om «Champs Elysèe» midt i Fredrikstad. Dette siste er vel et prosjekt visse politikere drømmer om skal vise deres ettermæle! Det er jo ikke de selv som skal betale dette. Husk at alle prosjekter kan droppes og legges bort!

Hva mener egentlig leserne om dette?