De siste ukene har det vært flere innlegg med mistenkeliggjøring av Fredrikstad Energi. Påstandene som er fremmet er i mange tilfeller direkte feil, men kan handle om mangel på kunnskap om både selskapet og bransjen vi er i.

Den kritikken som handler om manglende åpenhet og informasjon er urimelig. Som et børsnotert selskap er vi pliktig til å informere åpent om det meste som skjer i selskapet. Samtidig er vi underlagt klare regler for når og hvordan informasjon kan gis ut. Som et selskap med Fredrikstad kommune som medeier skal vi gi innsyn og fortelle åpent om det vi gjør.

Vi er i regelmessig kontakt med våre eiere, og besvarer alle spørsmål som blir stilt. Som del av rutinene i kommunen er det også regelmessig kontroll med det vi gjør, utover det som er normal selskapsrapportering. I 2020 er vi som selskap valgt ut av kommunens kontrollutvalg for gjennomgang. Vi har hatt god dialog med utvalget, og ser frem til rapporten de skal levere senere denne våren.

Nå skal jeg ærlig innrømme at det å forstå informasjon om selskaper og konsern som Fredrikstad Energi ikke alltid er enkelt. Akkurat på samme måte som andre med kunnskap og erfaring fra det de holder på med, tenker vi kanskje at den informasjonen vi gir er forståelig og burde være tilstrekkelig. Det er åpenbart ikke tilfellet.

I flere innlegg har to innsendere, Bjørndal og Julsen, skapt et inntrykk av at Fredrikstad Energi både bryter loven når det gjelder nettleie og burde levere mer til eierne. Dette første er besvart. Vi bryter selvsagt ikke loven. Akkurat som NVE og forskrift sier, har vi en plan for få ned merinntekten. Vi styrer mot at merinntekten går i null i 2021. Det at Bjørndal og Julsen velger å gjenta gale påstander gjør dem selvsagt ikke mer sanne.

Når Bjørndal og Julsen etterlyser utbytte til kommunene, så kan jeg svaret: Svært mye ble tatt ut på forhånd i 2000. Og vet dere hva: Det var riktig av eierne å gjøre det!

Vi skaper verdier for våre eiere. I dag er Fredrikstad Energi verdt mellom 700 og 1.000 millioner kroner etter gjeld. Verdiøkningen for selskapet har vært betydelig. Det at et selskap har gjeld, betyr ikke at selskapets verdi nødvendigvis blir lavere. Det handler selvsagt om hva selskapet eier, og hva midler er brukt til. Våre eiere valgte å ta ut mer enn 600 millioner i utbytte fra Fredrikstad Energi i 2000. Gjelden vi i dag betjener er knyttet til det uttaket våre eiere gjorde, og de investeringene de ønsket vi skulle gjøre ved oppkjøp av andre e-verk i perioden 2000–2002. Jeg mener det var kloke valg av våre eiere.

Det å vise til at gjeld er problematisk er kanskje litt sent å påpeke 20 år etter. Som leder av Fredrikstad Energi vet jeg vet hvordan det har vært å drive et selskap med betydelig gjeld i 18 år. Jeg har hver eneste dag kjent på følelsen av hvilke begrensninger dette gir, og hvilke tøffe prioriteringer selskapet må gjøre. Nå tror jeg at det også har skjerpet oss, gjort oss til et effektivt drevet selskap og bidratt til at vi har jaktet på muligheter i markedet hvor vi kan hente gevinster for å bygge verdier. Når Bjørndal og Julsen etterlyser utbytte til kommunene, så kan jeg svaret: Svært mye ble tatt ut på forhånd i 2000. Og vet dere hva: Det var riktig av eierne å gjøre det! Hvorfor? Det har gitt Fredrikstad Energi og alle dets medarbeidere en sterk trang til å være gode, få til nye løsninger og se verden på en ny måte – og det har vi lyktes med!

Andre bør kanskje vurdere om den riktige inngangen til debatter er personangrep og mistenkeliggjøring.

Nå er det ikke slik at Fredrikstad Energi har en magisk oppskrift som sikrer store utbytter til eierne. Isteden kreves det hardt arbeid, kloke hoder og smarte løsninger. Den gode nyheten ved dette er at gevinsten vi gir samfunnet ikke er avgrenset til det utbyttet vi gir. For det første handler det om arbeidsplasser. Samlet er det i dag 120 ansatte i Fredrikstad Energi. Inkluderer vi Nettpartner som vi eier 60 prosent av, er det samlet nesten 600 medarbeidere. Med det selskapet etterspør fra leverandører og ringvirkninger utgjør den totale sysselsettingen nærmere tre ganger så mange.

Det er heller ikke hele historien. Det samarbeidet vi har med kunnskapsmiljøer og gründere skaper også ny virksomhet og nye selskaper. Energi- og IT-klyngen i Østfold er i ferd med å bli kjent langt utenfor vår region, og vi er stolte av å ha bidratt.

Fredrikstad Energi skal bli målt på det vi presterer og leverer. Vi skal ha sunn drift, og over tid levere solid gevinst til våre eiere. Samtidig ønsker vi å bli målt på mer, og på det bidraget vi gir samfunnet i form av nye arbeidsplasser, ny virksomhet og bærekraftige energiløsninger. For oss har det derfor vært viktig at vi har eiere som er langsiktig orientert og som setter krav til oss. Kravene handler om økonomiske resultater, men også at vi skal lykkes med å posisjonere Fredrikstad Energi og virksomheter i regionen som lønnsomme og viktige i omstillingen mot elektrifisering og et fremtidig lavutslippssamfunn.

Som beboer i et demokrati mener jeg det er bra med debatt, og bra at folk prioriterer å delta. Men gode debatter kjennetegnes av at standpunkter baseres på kunnskap, og ikke fordommer. Selv skal jeg love å bidra, slik at vi blir bedre på å formidle det som kanskje kan oppfattes som komplisert informasjon om tall og selskapsstyring. Andre bør kanskje vurdere om den riktige inngangen til debatter er personangrep og mistenkeliggjøring.

Julsen og Bjørndals kronikker om Fredrikstad Energi AS

Roar Julsen og Kjell Bjørndal skrevet en rekke kronikker om Fredrikstad Energi AS. Her er de sammen med tilsvar fra daværende styreleder Terje Moland Pedersen og adm. direktør Trond Andersen i FEAS og daglig leder Mona Askmann i Norgesnett.

Les også

FEAS-saken er for stor til å foregå i hemmelighet