Hvaler Frps Cathrine Linnes vet at dette er en stortings-valgkamp. Hvis velgere skal klage på noe bør velgerne minnes om at mye av det som har skjedd på Hvaler de siste årene har skjedd med Frp ved roret både lokalt og sentralt.

Linnes mener at Eiendomsskatten og formueskatten skal bort for at du skal ha mer penger i lommeboka. De siste 7 av 8 årene har Frps Siv Jensen sittet som finansminister. Hvorfor har ikke Frp fjernet eiendomsskatten? Fordi vi bruker pengene på gode tjenester til innbyggerne.

På Hvaler betyr Eiendomsskatten 40 millioner i inntekter. Våre deltidsboende på hyttene deltar i spleiselaget. Det er et spleiselag som brukes på lærere og sykepleiere. Dette er snakk om veldig mange arbeidsplasser, det er flere titalls årsverk, og igjen tjenester til innbyggerne våre.

Ser at Frp sentralt kaller det sløsing, men for oss i Arbeiderpartiet er det å putte penger i flere lærere, helsearbeidere, barnehagelærere, planleggere, snø ryddere og brannvesen (for å nevne noen) langt i fra å sløse, men å investere i fremtiden.

Det er også stor enighet om at Dypedalsåsen skal være fremtidens senter for Hvalers sykehjem. Arbeiderpartiet vil at folk skal ha stor valgfrihet og gode tjenester i eldreomsorgen.

Dette er et svar på følgende debattinnlegg:

Les også

Har du stemt feil, nytter det ikke å klage

I motsetning til Frp ønsker vi at skattepengene som du betaler gjennom eiendomsskatt og inntektsskatt skal brukes på eldreomsorg og ikke at kommunen må bruke masse penger på et ekstremt dyrt byråkrati som må til for å styre og kontrollere private tilbydere. Vi mener også at skattepengene skal gå til omsorg og at ansatte skal ha gode pensjonsavtaler.

Vi mener det er feil at multinasjonale helseselskap som skal ha overskudd og tjene penger på sykdom og alderdom. Valgfrihet handler om å styre eget liv, når man skal stå opp og når man skal spise og ha trygghet for at man får den beste omsorgen. Arbeiderpartiet mener at offentlig omsorg gir stor valgmulighet på det som er viktig for innbyggeren og det gir stor trygghet.

Linnes trekker stadig frem Borg havn i sine innlegg. Borg havn er eid av Hvaler kommune og har et overordnet mål om å styrke lokal næringsutvikling og utvikle brygger og kaier til det beste for innbyggerne. Landfesteavtalen til Skjærhalden båthavn (som foreningen i alle år har ment har vært alt for høy) den ble inngått med Frp ved roret på Hvaler.

Linnes kommer igjen med påstander som er direkte feil om Borg havn sin rolle. Usannheter blir ikke mer riktig om man gjentar dem. Dette bidrar bare til å fyre oppunder en del helt gale holdninger rundt havneforvaltningen som er svært viktig for Hvaler. Det er hverken brudd på EØS-loven eller grådighet.

Borg havn er Hvaler havn til beste for innbyggerne. Samtidig er Borg havn en aktør som har både kompetanse og ressurser som «rydder opp» i havnene med mål om likebehandling og inntekter som igjen skal brukes på havnene i Hvaler. For noen betyr en slik opprydding en innstramming i goder man tidligere har hatt.

Nå skal godene fordeles rettferdig. Avtalen med Båtforeningen er ikke inngått, det vet Linnes. Arbeiderpartiet er opptatt av at foreningen skal fortsatt ha sin havn og drive etter sine vedtekter, for rimelige båtplasser til innbyggerne, og det jobbes for gode løsninger.

Nok en gang trekker Linnes frem Farleden til Fredrikstad. Det er viktig å forholde seg til fakta i saken. Linnes sine innlegg om farleden inneholder svært mange feil. Det unnlates å opplyse om det som miljødirektoratet har bestemt i forhold til kontroll, utslipp og at det som er giftig skal opp på land.

Elvedeltaet i enden av Glomma inneholder mye miljøgifter og mye av det virvels opp av skip eller flom hvert år. På sikt kan det hende at mudringen gir en renere skjærgård. Et annet forhold som Linnes ikke ser ut til å være klar over er at forskere har gjort en kjempejobb i forhold til å finne egnede dumpesteder for RENT mudder. Møkkalasset er et av de og her går strømmen innover mot Fredrikstad.

Vi deler selvfølgelig bekymringen for partikkelspredning i anleggsfasen, men direktoratet har satt store krav til gjennomføring og vi må tenke langsiktig i forhold til å få bort giften og få mer frakt fra vei over på båt. Det er et godt miljøtiltak og Frps stortingsgruppe har heiet på prosjektet.

Linnes avslutter med en opplisting av alle avgifter og skatter hun er imot. Det er viktig å huske på at det er Frp og Siv Jensen som har styrt statsbudsjettene og sulteforet kommunene slik at kommunene må øke sine lokale skatter. Ingenting er gratis, vi må betale for veier, infrastruktur, sykehus, omsorg og skole.

Arbeiderpartiet mener felleskapet og spleiselaget er best på å sikre deg og meg gode tjenester og fine dager. Felleskapet stiller opp når vi trenger det, det er ikke sløsing, det er velferdsstaten og det er tryggheten vår.