Gå til sidens hovedinnhold

Hva Krohns bryggesak viser: Glem likhet for loven i byggesaker

Artikkelen er over 1 år gammel

Tom Ravndal, Tønsberg: – Mitt råd til politikerne i Råde kommune er å bruke vettet til å løse saken på en tilfredsstillende måte for Krohn. Det skylder de ham etter å ha håndtert den så elendig. Det er aldri for sent å snu!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bryggekonflikten mellom Råde kommune og Finn Krohn er dessverre enda et eksempel på hvordan offentlig forvaltning forskjellsbehandler landets innbyggere. Likhet for loven er et prinsipp de fleste av oss ønsker å tro er utgangspunktet når byggesøknader behandles. Glem det!

I juni 2017 varslet jeg tidligere Tjøme kommune om mistenkelige forhold i deres byggesaksavdeling. Til tross for intens motvilje fra kommunens politikere og deres rådmann førte massive presseoppslag til at det ble umulig å legge bort varselet. Som et resultat av min fremlagte dokumentasjon åpnet Økokrim i 2018 etterforskning. Økokrim har i dag et femtitalls saker som de ser nærmere på. Historien er grundig belyst i Aftenposten, Dagens Næringsliv og lokalpressen.

Tilbake til Råde kommune og Finn Krohn. Allerede i starten av bryggesaken går det meste galt. Byggesaksbehandling er skriftlig! Det vet selvfølgelig kommunen, og det vet saksbehandler. Kommunens beskjed om at vedlikeholdet av den ødelagte bryggen ikke var søknadspliktig er roten til alt ondt, og det som i realiteten har påført Krohn hans problemer i ettertid.

Offentlig forvaltning er et rottereir og maktmisbruk er like vanlig som et regnskyll i Bergen. Heldigvis går det sjelden så galt som i Råde.

Etter den fatale første beskjeden går det fra vondt til verre. Råde kommune vingler frem og tilbake på en måte som avslører at de er totalt inkompetente. Det er så håpløst at man må gni seg i øynene mens man leser.

Som en utenforstående med god kjennskap til plan- og bygningsloven, kommunal saksbehandling, statlige retningslinjer og rettspraksis på saksområdet, vil jeg påstå at Råde kommune gjorde alt galt i startfasen. Ikke bare er deres vurderinger og handlinger nærmest ubegripelige, men det fremgår ikke hvorvidt det er fattet vedtak underveis, hvilke lovparagrafer som er benyttet eller opplysninger om klagerett og frister.

Saken havner etter hvert hos Fylkesmannen i Vestfold. Om kommunens håndtering fremstår som besynderlig så er fylkesmannens behandling om mulig enda mer kontroversiell. Fylkesmannen drar en «sovende» paragraf ut av ermet. Det vises til «skjønnhetsparagrafen»!

Som Fredriksstad Blad påpekte i en av sine artikler, har avisen ikke klart å spore opp noe annet tilfelle der man har tatt i bruk «skjønnhetsparagrafen» på denne måten. Det har heller ikke undertegnede selv om jeg de tre siste årene systematisk har gjennomgått byggesaker i strandsonen i en rekke kystnære kommuner. Vi snakker i realiteten om et «avvik» fra alle normale spilleregler. Det er rett og slett mistenkelig.

Les også

Alt du trenger å vite om bryggesaken i Råde

Det geniale ved å benytte skjønnhetsparagrafen er at den i praksis er juridisk uangripelig og dermed er Finn Krohn satt sjakk matt. Kreativt og smart, ikke minst fordi den også tar fokuset vekk fra kommunens feilaktige saksbehandling.

Jeg registrerer at saksbehandleren hos Fylkesmannen i Vestfold kom rett fra en stilling som rådgiver i byggesaksavdelingen i Fredrikstad kommune (2005-2007). Kanskje vedkommende kjente både saken og saksbehandlerne i Råde kommune fra før?

Pussig nok er vedkommende saksbehandler i dag flittig brukt som advokat for flere av dem som etterforskes for lovbrudd på Tjøme. Her får hun virkelig bruk for sin kreativitet selv om hun tydeligvis har glemt alt om estetikk og skjønnhetsparagrafen.

Mange som føler seg urettferdig behandlet i sitt møte med forvaltningen henvender seg til Sivilombudsmannen. På deres hjemmeside møtes man med noen setninger som gir de fleste nytt mot:

«Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen.
Ombudsmannen undersøker klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen».

«Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Dette kan for eksempel være hvis du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken din har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene. Ombudsmannen foretar en rettslig og objektiv vurdering av klagen din. Det er gratis å klage».

Ikke tro et ord av hva du leser. Det første Sivilombudsmannen gjør, er å kontakte forvaltningen det klages på og de benekter selvfølgelig at det foreligger grunnlag for noen klage. Deretter sender Sivilombudsmannen brev til klager om at saken avvises. Sivilombudsmannen er kun opptatt av større prinsipielle spørsmål og det er slike saker det brukes tid og krefter på, og ikke den enkeltes rettigheter.

I saken mellom Råde kommune og Krohn kan jeg ikke se at Sivilombudsmannen har vurdert noe som helst. Det er den korteste uttalelsen jeg har lest fra den kanten, men jeg registrerer at svaret kom raskt... Det er noe som skurrer gjennom hele saksgangen og mistanken om at det foreligger en eller annen form for skjult påvirkning slår meg stadig.

Med «velsignelse» fra både Fylkesmannen i Vestfold og Sivilombudsmannen er nå Finn Krohn fritt vilt og det viser seg at Råde kommune nå igangsetter undersøkelser for om mulig ta ham for andre ting også. Dette er rett og slett grisete og å anse som ren trakassering.

Ni av ti dispensasjonssøknader om bygging i strandsonen godkjennes. Mange tror kanskje at det er de store tiltakene som stoppes fordi inngrepene i strandsonen er for store. Nei da. Overfor ressurssterke og styrtrike grunneiere opptrer forvaltningen som skremte høns og skulle kommunens administrasjon våge å si nei, er det alltids et politisk utvalg som «ordner opp». Går det allikevel helt galt, står et kobbel av landets mest profilerte advokater klare i startgropen.

De som får kjenne «byggeforbudet i 100-metersbeltet» på kroppen er alle de som søker om småting som å restaurere gamle brygger, erstatte en utedo, små tilbygg osv. Da er det ikke måte på hvor viktig strandsonen og allemannsretten plutselig er.

Offentlig forvaltning er et rottereir og maktmisbruk er like vanlig som et regnskyll i Bergen. Heldigvis går det sjelden så galt som i Råde, men det er på tide at norsk presse tar sitt samfunnsoppdrag på alvor og retter fokus mot denne ukulturen. Derfor honnør til Fredriksstad Blad for deres dekning både av denne saken og varslingssaken i Fredrikstad kommune.

Finn Krohn vant saken i tingretten, men gikk på et tap i lagmannsretten. Det forteller i grunnen bare at man her snakker om finjus og at resultatet like godt kunne vært omvendt. Nå skal fylkesmannen på ny befaring 28. oktober for på nytt å vurdere en dispensasjonssøknad fra Krohn.

Norsk forvaltning innrømmer aldri feil og utfallet av fylkesmannens nye behandling er nok gitt på forhånd. Nylig skar politikerne på Hvaler igjennom i Helleskilen på Kirkøy. Her fikk en hytteeier beholde en omstridt brygge der et restaureringsarbeid var satt i gang uten at det var avklart med kommunen på forhånd.

Mitt råd til politikerne i Råde kommune er å bruke vettet til å løse saken på en tilfredsstillende måte for Krohn. Det skylder de ham etter å ha håndtert den så elendig. Det er aldri for sent å snu!

Dette har vi skrevet

Her er alle sakene Fredriksstad Blad har skrevet om Bryggemarerittet:

Bryggemarerittet: – En kommunal skandale av store dimensjoner

Utvalgsleder Aasheim om bryggemarerittet: – Burde ha utsatt fristen til Krohn

Tar bryggesaken inn i valgkampen: – Bør trekke alle krav og beklage overfor Krohn

Mener Krohns brygge ikke er styggere enn de andre i nabolaget – se bilder og vurder selv

Råde kommune: Eiendommen til Krohn det verste eksemplet på stengsler. Ingenting er fastslått ulovlig

FB mener: 16 år med bryggemareritt bør være nok

Tre partitopper gir klar støtte til Krohn: – Kommunen må legge seg flate og be om unnskyldning

Mange har nominert Krohns brygge til byggeskikkprisen – se hva kommunen svarer

Bryggemarerittet: Råde kommune ber retten kreve 1,4 millioner i forskuddsbetaling fra Krohn

I fem hyttekommuner er Finns (72) brygge den eneste som er så stygg at den ikke blir godkjent

Tore Lundestad om kommunens pålegg mot Krohn: Må bruke 1,4 millioner kroner på noe som ikke vil holde

Steile fronter før skjebnemøtet om Krohns brygge: – Har ikke vist vilje til å avslutte saken

Krohn-nabo bygde på annens eiendom, har ikke fulgt vedtak om å rive

Har startet underskriftsaksjon for brygga til Finn Krohn – skal gå fra dør til dør for å samle signaturer

Ap åpner for å forhandle med Krohn om ferdsel

Politikerne i utvalget var ikke i tvil – avviste Krohns klage i bryggesaken

Overraskende vending i formannskapet – henter inn juridisk hjelp for å vurdere deler av bryggesaken på nytt

FB mener: Ordfører viser politisk klokhet der teknikkutvalg står fast på sitt om bryggesaken i Råde

Nytt advokatfirma skal vurdere bryggesaken

Trekker millionkrav mot Krohn fra retten

Alt du trenger å vite om bryggesaken i Råde

Trakk millionkrav mot Krohn fra retten – nå har han fått varsel om tvangsmulkt på 5.000 kroner i måneden

Vi har også fått inn disse leserinnleggene:

Bryggesaken på Saltnes: For meg som innbygger er saken helt ulik FBs fremstilling

FB med ensidig vinkling av bryggesirkuset i Saltnes


Kommentarer til denne saken