Har vi lov til å kreve noe som helst av dem som mottar våre tjenester?

Hjemmesykepleien hjelper alle mennesker. De får akkurat like god hjelp enten de er sinte og sure, skjeller oss ut fordi vi har feil kjønn eller feil farge på huden. De kan nekte å trene seg opp til å bli selvhjulpne. De kan nekte omgjøring av boligen slik at de kan bo hjemme lengre. Av og til forlanges det hjelp til gjøremål som de uten tvil klarer å gjøre selv. Denne siden av forholdet mellom hjelper og hjelpemottaker er lite belyst i både faglitteratur og i media.

Det er et minefelt. Vi blir fort møtt med: Stakkar! Han er jo syk. Vi må tåle slikt.

Jeg ønsker meg en debatt med tema: Hva kan vi kreve av den som mottar tjenester? Har vi ikke lov til å kreve noe som helst? Skal det være null konsekvenser av dårlig oppførsel? Er det noe annet sted i livet at vi kan få lov å oppføre oss akkurat slik det passer oss, og det er greit? I et vennskapsforhold ville den utskjelte ikke komme på besøk flere ganger etter å ha blitt skjelt ut, men hjemmesykepleien kommer på besøk. Dag etter dag uansett hvordan tjenestemottaker oppfører seg.

Jeg snakker om tjenestemottakere som er ved sine fulle fem. Personer med mental svikt holder vi utenfor debatten.

Jeg ønsker en debatt om dette spørsmålet? Hva er riktig å gjøre? Kjempevanskelig spørsmål.