Leder av helse- og velferdsutvalget (HOV), Helene Saloua Matri, skriver i Demokraten 19. februar, og nå i Fredriksstad Blad, om helsetjenester nå og i fremtiden. Innlegget er rettet mot meningsforskjeller og andre partiers ytringer med adresse Frps forslag om å åpne Emil Mørchs Minne i siste bystyremøte.

Hun er uenig i at sykehjemmet med 30 plasser skal åpnes fordi Ap ønsker å bygge Onsøyheimen. Hun innrømmer imidlertid at det er én grunn til åpne Emil Mørch, og det er dersom pandemien rammer oss hardere med svært mange syke og at vi trenger plass til å gi behandling og pleie. Du verden!

Hun beskriver i sitt innlegg at Emil Mørch inngår i kommunens beredskapsplan og kan åpnes på kort varsel.

Å pålegge de eldre, som trenger sykehjemsplass, ansvaret for å bevare velferdsstaten er svært oppsiktsvekkende. Jeg håper at det er jeg som misforstår utvalgslederen.

Siden september 2020 har ventelisten for langtidsplass i sykehjem vært stabilt på over 100 hver eneste måned, altså nå over et halvt år sammenhengende. Frp har spurt løpende hvor mange som venter. Leder av HOV har flere ganger uttalt at ventelistene er tilfeldige og ikke kvalifiserer til behov for å åpne Emil Mørch.

Hun skriver i sitt innlegg «Ap mener at for mange sykehjemsplasser mot 2030 vil rasere velferdsstaten». Her kunne jeg kommentert en rekke forhold som Matri ikke ønsker å diskutere, men å pålegge de eldre, som trenger sykehjemsplass, ansvaret for å bevare velferdsstaten er svært oppsiktsvekkende. Jeg håper at det er jeg som misforstår utvalgslederen.

Det er vel greit å opplyse at kommunens næringsfond har nok penger til å betale drift av Emil Mørch fram til Onsøyheimen åpner - i tillegg har kommunen over en milliard på bok. Prioritering? Ja!

Videre har administrasjonen med kommunedirektøren i spissen og leder av utvalget gjentatte ganger uttalt at svært mange av dem som har søkt om langtidsplass ikke er syke nok, de kan bo lenger hjemme. Dette er, sånn jeg ser det, underkjennelse av legers, sykepleieres og andre fagpersoners anbefaling, med bakgrunn i pleiebehov, at det er riktig å søke om sykehjemsplass.

Saken dreier seg rett og slett om at Ap har nedlagt over hundre sykehjemsplasser de siste årene, og det finnes ikke tilgjengelige plasser. Jeg savner uttalelser fra fagpersoner utenfor administrasjonen og lokale flertallspolitikere.

Det er temmelig uforståelig at partier som KrF, SV, Rødt med flere ikke hever stemmen for de eldre. Jeg oppfatter at de ikke forstår at pleietrengende eldre med deres hjelp blir ofre for Aps «bo lenger hjemme-ideologi». Man kan altså ikke løse dagens situasjon for pleietrengende på venteliste ved å fortelle om velferds-teknologi og ny Onsøyheimen som skal stå klar om et par år. Mange trenger en snor å dra i nå!

Pandemien har satt mange eldre i og utenfor sykehjem i isolasjon. Det er lite eller ingen drøfting rundt eldres situasjon. Verken ventelistene eller hvordan pandemien har påvirket eldre pleietrengende i kommunen. Kommunelegene, sykehjemslegene, administrasjonen, tillitsvalgte, lokalpolitikere med flere holder seg helt borte fra debatten.

Frp har fremmet forslag om å åpne de 30 plassene på Emil Mørch helt siden det ble nedlagt fordi vi mener kommunen har for få sykehjemsplasser. De 30 plassene er ikke nok, men de er tilgjengelige fram til Onsøyheimen åpner. I et av bystyremøtene vi fremla forslaget var det ingen som kommenterte forslaget ut over leder av HOV der hun gjentok at mange som står på venteliste ikke er syke nok, men det ble brukt nær tre kvarter på diskusjon om lokale klimatiltak. Jeg spurte en av Aps representanter hvorfor han ikke tok ordet vedrørende vårt forslag om å åpne Emil Mørch, han svarte kort «det skulle tatt seg ut!» (Ikke Simon Laabak.)

Avsluttende spørsmål: Er det sånn at eldre pleietrengende i Fredrikstad kommune, som har søkt om langtidsplass, ikke trenger plass på sykehjem? Vurderer fagfolk at eldre pleietrengende er sykere enn de faktisk er når de mener det skal søkes fast plass på sykehjem? Eller er det rett og slett sånn at det mangler sykehjemsplasser? Det er det fagpersoner, administrasjonen og leder av helse- og velferdsutvalget må svare på.