Utbyggerne på Hankø krever settekontrollutvalg

Stiller krav: Rasmus Os for utbyggerne på Hankø.

Stiller krav: Rasmus Os for utbyggerne på Hankø.

Artikkelen er over 4 år gammel

Utbyggerne mener revisjonen tar feil i samtlige konklusjoner. Nå krever de at det nedsettes et sette- kontrollutvalg.

DEL

Rasmus Os, talsmann for utbyggerne Hankø Utvikling AS, skriver i en e-post til FB at de mener at alle konklusjonene fra revisjonen om Husebukta er uriktige, og har utdypet dette i et tilsvar til kontrollutvalgssekretariatet.

Les hele saken her : Mener kommunen misforstår i Husebukta-saken

«Det er tydelig at revisjonen mangler grunnleggende kunnskaper om norsk forvaltningsrett. Dette overrasker oss», hevder Os i e-posten. Han skriver videre at de forventer at revisjonens vurderinger ikke får konsekvenser for byggesaken.

I tilsvaret redegjør han i detalj for hvorfor de mener revisjonens forståelse er feilaktig, og til sist: På bakgrunn av hendelsesforløpet krever han at det nedsettes et settekontrollutvalg når saken behandles.

I sommer fremkom det at utvalgsleder Lars Petter Kuran tok opp en samtale med Os, som han senere spilte av for byggemotstander Harald Zwart. Kuran beklaget sterkt sin opptreden. Utvalget satte saken på sakskartet i sitt møte i juni og bestilte notatet som nå foreligger. Os mener behandlingen er forutinntatt.

Anders Svarholt i kommunerevisjonen svarer slik på kritikken: «Østfold kommunerevisjon registrerer at utbyggerne er uenige i våre vurderinger. Det har de all rett til å være, og som vi presiserer i notatet er ikke våre vurderinger juridisk bindende. Vi har også tatt enkelte forbehold, nettopp fordi saken fremstår som komplisert. Kontrollutvalget ba revisjonen om å foreta en gjennomgang av saken. Slik revisjonen har oppfattet det skal denne gjennomgangen, i kombinasjon med administrasjonens presentasjon av saken i møtet torsdag 24. september, danne en del av beslutningsgrunnlaget for sakens videre behandling. Utbyggers oppfatning om revisjonens forvaltningsrettslige kompetanse har vi ingen kommentar til.»

Artikkeltags