Prosjektleder Cathrine Restad Hvalby jublet over at det nye huset endelig er åpnet. Prosjektet har en total ramme på cirka 15 millioner kroner og de to byggene på til sammen 300 m², skal huse servicetilbud til brukere av Storesand, samt formidle natur og friluftsverdier i nasjonalparken.

Her vil det bli utstillinger, foredrag og møtevirksomhet. Tilbygget rommer tekniske funksjoner, toalett og lager.

- Dette blir friluftslivets hus på Storesand og i nasjonalparken, sa Hvaler-ordfører Mona Vauger som innrømmet at hun var Storesand-avhengig.

– Jeg er her så ofte jeg kan sammen med datteren min, sa hun og kalte friluftshuset for en ny portal inn i naturen.

Noe av det viktigste ved huset skal bli formidling. Derfor var også to klasser fra Floren skole på plass under åpningen. De ble kyndig veiledet av blant biolog Randy Gunnar Bøckmann – Lange i Ytre Hvaler Nasjonalpark. Han viste barna noen eksemplarer av solitære bier og strandmaurløve, begge rødlistede insekter som holder til på Storesand.

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård minnet om at distriktets beste ferieområde er rett utenfor vår stuedør. Han gratulerte Norges første marine nasjonalpark med et skikkelig praktbygg som med årene, når malmfuruen gråner, vil gli godt inn i terrenget på Storesand.

Fredrikstad kommune er også med i Oslofjordens Friluftsråd (OF) som jo har det meste av æren for at Storesand og andre kystperler på Hvaler er bevart til bruk for allmennheten. Huset har kommet til gjennom et samarbeid mellom OF, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Viken fylkeskommune, fylkesmannen og en rekke private bidragsytere der Sparebankstiftelsen DNB i tillegg til bedrifter og privatpersoner er de største.

Bildeserie

Her bader ordførerne til ære for Storesand Friluftshus