Gå til sidens hovedinnhold

Høyres kreative broplaner for InterCity

Artikkelen er over 1 år gammel

Mener Fredrikstad høyre det i fult alvor når de legger frem planer for en bro som Hisingbroen over Glomma?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stasjon på Dammyr og banen videre i sydøstlig retning, slik som Porsmyr beskriver den i FB 09.10.20, gjengir jeg med stiplet linje på kartet under. Denne traseen hjelper ikke på grunnforholdene som er nesten like dårlige på Dammyr som på Grønli. Banen må også gå rett nordover fra stasjonen - over Grønliområdet.

Stasjonsområdet i 400 meters lengde må være rett, men kan videre ha en slakk sving østover som tilfredsstiller kravene til hastigheter for gods- og persontog (R=4000m). På vei mot svenskegrensa treffer banen Glomma ved ferjeleiet før den fortsetter over gamlebyen og Glasshytta.

Om det gis dispensasjon fra kravet til hastigheter kan banen unngå gamlebyen og gå over kirkegården. Det er slett ikke umulig at bystyret vil gå over lik for et alternativ som kan redde planene for byutvikling, men noen god løsning er det ikke!

Videre passerer banen 250 m nord for Kongsten fort i golfbanens sydlige grense. Derfra skjærer den gjennom naturområdet mellom verneområdene på Gansrød og Gansrødbukta på sin vei mot Torsnes kirke.

Over Ullerøy fortsetter banen gjennom friluftsområdet og den vil krysse Skjebergkilen over en bro med fritt spenn på om lag 500 meter. Skjebergkilen er her ca. 60 meter dyp. Hvor langt ned man må til grunnfjellet for å anlegge tunnel er ukjent. Eventuell seilingshøyde for en bro er også ukjent, men 34 meter som i Glomma er nok et minimum.

Broen blir liggende mitt i tettbebygde hytteområder på begge sider av kilen og langs hytteområdet på Løkkevika.

Om så banen skal gå videre til Halden eller Svinesund er foreløpig noe usikkert.

Selve broen over Glomma er noe spesiell. Her vil Høyre ha samme type bro som Hisingbroen i Gøteborg. Byggingen av Hisingsbron pågår og den skal stå ferdig i 2021. Hisingbroen vil da være den nye koblingen mellom fastlandet og Hisingen. Den erstatter Götaälv-broen for vei og trikk.

Når Hisingsbron er stengt er seilingshøyden 12 meter. I åpen stilling 28 meter. De fire tårnene midt på broen rager ca. 35 meter over vannoverflaten.

Til sammenligning er seilingshøyden under Fredrikstadbroa 39,5 meter. 11,5 meter høyere enn Hisingbroen. Tårnene blir da mer enn 50 meter høye.

Hisingsbron er 40 meter bred og vil ha to kjørefelt i hver retning. Et felt for buss og trikk i hver retning og toveis gang- og sykkelfelt på begge sider.

Om dette er en løsning som også kan brukes for InterCity-tog i 200 til 250 km/t over Glomma synes vel heller tvilsomt. Strømmen i Glomma er stri. Tårnene må bli vesentlig høyere og tiden det tar å slippe skipstrafikken forbi vil bli betydelig lengre enn i Gøta elven.

For Østfoldbanen med InterCity, utenlanstrafikk med store mengder gods- og persontog i høy frekvens har nok nytten av en slik bro sine begrensninger. Ikke minst for Borregaard som planlegger økt ferdsel på Glomma med autonome skip.

Byggingen av Hisingbron var forutsatt å koste SEK 3,5 milliarder (2009). Den blir finansiert av Göteborgs by og Vest-Sverige-pakken.

Omregnet (KPI og valutta) vil det tilsvare ca. 5,1 milliarder NOK i 2020. Når det så må bygges broer både over Seutelva, Glomma, Talbergsundet, og en lang, høy bru over Skjebergkilen blir dette langt fra den rimeligste traseen som kan velges, men kreativt, det er det.

Det er kanskje grunn til å minne om at samferdselsministeren ber om rimeligere løsninger.

Når Skagerrakbanen, en høyhastighetsbane Gøteborg – Oslo, er estimert til 103 milliarder SEK (2020) for hele strekningen og Norges andel er om lag en tredjepart. Da er det nok grunn til å legge seg i selen.

Noen av oss mener en høyhastighetsbane med stasjon på Rolvsøy ville være ideelt. Ikke minst fordi reisetiden til Oslo vil komme ned på 30 minutter. Vesentlig raskere en InterCity som vil bruke 54 minutter. De som i dag blokkerer muligheten for å få dette til er bystyret i Fredrikstad. Kanskje ingen god strategi når dette betyr at høyhastighetsbanen legges til Sarpsborg - slik som E6.

Fredrikstad har en unik beliggenhet i utløpet av Glomma. Byferga som binder sammen Brygge-promenaden, Værste og Gamlebyen er en opplevelse og en turistmagnet.

Det er derfor med stor undring jeg ser Høyre nå vil ødelegge det mest attraktive med byen. Bygge jernbane med bro for gods- og InterCity-tog i høy frekvens, mitt igjennom sentrum med den støy og de rystelser det medfører.

Spesielt ille blir dette når man kan få en sentralstasjon for hele Østfold bare 10 minutter unna med en bybane på det gamle sporet.

Kommentarer til denne saken