«Ikke annet enn boltreplass for insekter» skriver Pål Porsmyr fra Høyre om urbant landbruk og en kommentar til mitt tidligere innlegg «Landbruk i byen – et lokalt spisskammer».

Porsmyr har ikke tatt nok inn over seg realitetene vi står overfor. Selv tiltak som «bare» måtte komme insekter til gode, ville blitt heiet på av De Grønne, siden 60–70 prosent av insektene er borte. Tiltak for insektene er viktig nok i seg selv.

FNs spesialrapport om landarealer kom omtrent samtidig med Porsmyrs innlegg, og vi anbefaler Høyres gruppe å sette seg inn i denne rapporten fra Klimapanelet. Dette fordi den bør påvirke hvordan vi skal utvikle Fredrikstad kommune fremover. Rapporten sier blant annet: «Det er mulig å holde oppvarmingen under 1,5 grader (....) Dette fordrer raske og inngående endringer i bruk av energi- og landsystemer, byplanlegging og infrastruktur, og store atferds- og livsstilsendringer

Videre sier rapporten tydelig at vi må endre hvordan vi tenker om byplanlegging, legge om verdens matproduksjon og spise mindre kjøtt. Samtidig må vi slutte å bygge ned natur. Da er urbant landbruk et av mange tiltak vi må sette i gang med.

At Porsmyr er entusiastisk for etablering av kjøkkenhager, heier vi i De Grønne på. Men her er det ikke «enten eller». Alt som kan skape triveligere bymiljøer, tiltak for økt biologisk mangfold og økt matproduksjon er storveies. Samtidig glemmer Porsmyr helt at mange ikke har tilgang på egne hager. Skal ikke alle disse også få tilgang til å dyrke noen jordflekker? Her må kommunen se sitt ansvar og legge til rette for slike tiltak, som urbant landbruk, parseller og skolehager. Porsmyr viser nok et eksempel på hvordan Høyre ønsker å benytte gårsdagens løsninger, når vi skal løse morgendagens utfordringer.

Det er i dag mange som ønsker å bo bynært for å ha tilgang på kulturtilbud, nært kollektivknutepunkter og mulighet for å sykle og gå til jobb og andre aktiviteter. Da må også sentrum gjøres mest mulig menneskevennlig. En by for mennesker og miljø, ikke biler og eksos. Urbant landbruk er derfor et av mange bidrag for å øke det biologiske mangfoldet i byen, sammen med grønne tak, blomsterenger og bilfrie soner.