Først og fremst vil jeg takke Birk Arildssønn Blekken for at han etterspør Fredrikstad Høyre sitt politiske alternativ. Han har helt rett i at en sjeldent vinner valg ved å ramse opp alt en er imot.

I Fredrikstad er utfordringen at flertallet bruker så mye penger at Høyre må være imot en del forslag for å ha penger til overs til andre områder. I hvert fall hvis en skal være noe seriøs. Spesielt er dette knyttet til kommunens drift som jeg mener har et stort utbedringspotensial. Dessverre blir det ofte for spesielt interesserte å skrive mye om ansettelsesstopp, budsjettunderskudd, kommunal styring osv. Jeg skjønner at en da fort kan bli oppfattet som «kommunegrå».

Poenget er at dette reflekterer den litt kjedelige «helheten» som vi i Høyre er opptatt av. Vi ønsker å gjøre langsiktig rasjonelle valg som står seg over tid. Ikke hoppe på enkle populistiske utspill.

På spørsmål om hva som er Fredrikstad Høyre sitt alternativ så kunne jeg skrevet mye. Det korte svaret at vi vil omprioritere, med mer fokus på kommunens kjerneoppgaver. For eksempel er ikke et kommunalt ridesenter noen kjerneoppgave. Det er store etterslep innenfor skole og skolebygg som vi mener bør ha første prioritet. Det er mange sosiale utfordringer i Fredrikstad, og vi mener at et betydelig skoleløft er viktig for å unngå at problemene skal gå i arv.

Blekken bør nemlig ha fått med seg at det på sikt er mer sunt å spise kylling enn biff.

En klarer ikke å møte fremtidens helseutfordringer innenfor dagens rigide system. Vi mener at kommunen i en helt annen grad må legge til rette for private boformer, der kommunen også er inne med sine offentlige tjenester. Et eksempel på dette er Holmenprosjektet som vi vil videreutvikle i ulike varianter.

Jeg kunne også nevnt flere eksempler der vi i større grad enn det sittende flertallet velger å lytte til innbyggerne. Jeg kan nevne utbyggingen av Marnet og Gudeberg skole som eksempler.

Åpenhet og evne til å lære av egne feil mener jeg også skiller oss fra Arbeiderpartiet. Det er ikke galt å gjøre feil en gang iblant, men det er galt å ikke lære noe av dem. Et eksempel er flertallet som har sølt bort nærmere 80 millioner av skattebetalernes penger på den såkalte varslersaken. Dette uten evne til å sette punktum, eller erkjenne politisk ansvar. Jeg kunne også skrevet mye om næringsutvikling, og alle arbeidsplassene som har blitt borte på Arbeiderpartiet sin vakt.

Kort oppsummert så kan vi tilby innbyggerne bedre drift som igjen gir rom for omprioritering til skole og helse. Mer fokus på næring, og mindre maktarroganse. På spørsmålet om vi er lyseblå eller mørkeblå så avhenger nok svaret av øyet som ser. Personlig oppfatter jeg både meg selv og bystyregruppen som ganske moderate.

Blekken sammenligner Fredrikstad Høyre som en nummer to, kylling, og Ap som en nummer én, biff. Bortsett fra at jeg ville byttet om på rangeringen, så er det en sammenligning jeg lever godt med. Blekken bør nemlig ha fått med seg at det på sikt er mer sunt å spise kylling enn biff.