En viktig verdi i det norske samfunnet har vært små forskjeller mellom folk. Det skaper tillit og tilhørighet. Det er også samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det gjør nødvendig omstilling lettere fordi lønnsnivået mellom ulike bransjer ikke er for stor.

De siste årene er dette i endring. Forskjellene i Norge øker. De siste ti årene har de som tjener minst ikke fått reallønnsøkning i det hele tatt. Lønnstilleggene er spist opp av prisstigningen. De som tjener mest derimot, har fått en reallønnsvekst på 15 prosent. Veksten i formuer er et annet eksempel. De ti prosent rikeste eier nå nær 60 prosent av all formue.

Denne utvikling må møtes med politikk før det går for langt. Derfor var det med forventning vi så fram til regjeringens varslede stortingsmelding om fordeling og ulikhet. Den ble en skuffelse. Det regjeringen presenterer er en urovekkende skjønnmaling av de økende forskjellene i makt og rikdom. Det er en av de største utfordringene i Norge i dag. Men ikke for regjeringen.

De som tjener mest, har fått en reallønnsvekst på 15 prosent. De ti prosent rikeste eier nå nær 60 prosent av all formue.

Da finansminister Siv Jensen presenterte meldingen, var det innvandringen hun snakket om. Det er etter hennes syn den viktigste grunnen til at forskjellene øker. Det er feil, selv om innvandrere bruker tid på å komme i jobb og har lave inntekter.

Det regjeringen ikke vil erkjenner er at høyreregjeringens politikk bidrar til at de rikeste rykker fra, og de lavlønte står stille. Skal man løse problemene må man erkjenne hva som er de reelle årsakene. Det hjelper ikke å gjemme seg bak at det er mange komplekse forhold som påvirker de sosiale forskjellene, som regjeringen gjør. De to største problemene - nullvekst for lavtlønte og sterk økning i forskjeller i formue – har to åpenbare løsninger.

For det første, en jevnere lønnsfordeling er kun mulig dersom politikken gir arbeidsfolk makt i lønnsforhandlinger. Det handler om å øke antall fagorganiserte og bekjempe sosial dumping. Arbeiderpartiet jobber for et trygt arbeidsliv med mer ressurser til å bekjempe arbeidslivskriminalitet, gjøre det mer attraktivt å være fagorganisert og sørge for rett kompetanse til alle som trenger det i Norge.

For det andre, at forskjellene i formue har blitt så store i Norge, kommer av at de rike har fått skattelettelser. Løsningen på dette problemet er åpenbart – det er på tide at de rike bidrar mer til fellesskapet. Høyere skatt for dem som tåler det, betyr mindre skatt for dem som trenger det. Arbeiderpartiet vil ha en mer rettferdig og omfordelende skattepolitikk. Samtidig som de rike må bidra mer, vil fire av fem nordmenn få mer å rutte med, med Arbeiderpartiets skatteopplegg.

Det er positivt at det reises en debatt om ulikhet og at fordelingsmeldingen er kommet. Men det holder ikke å si at det går bedre i Norge enn i andre land, når utviklingen går feil vei. Arbeiderpartiet vi presentere sine løsninger på disse utfordringene når meldingen nå skal behandles i Stortinget. Vi ser på problemene med helt andre briller enn høyreregjeringen.