Fritt behandlingsvalg er en viktig pasientrettighet, som gir alle mulighet til å velge behandling selv, uavhengig av størrelsen på lommeboka. Denne rettigheten står nå i fare: Arbeiderpartiet lover å frata pasienter retten til å velge behandling hvis de kommer til makten etter valget.

Før 2015 var valgfrihet i helsetjenesten forbeholdt noen få. Hadde du stor nok lommebok kunne du benytte deg av private helsetjenester, hvis den behandlingen du ble tilbudt ikke var god nok, eller køen for lang. Etter at Høyre innførte fritt behandlingsvalg har flere fått behandling tilpasset egne behov, og helsekøene er kortere.

Dette gagner både den enkelte og resten av samfunnet. Derfor er det sjokkerende at Arbeiderpartiet ønsker seg tilbake til et urettferdig system hvor størrelsen på lommeboka avgjør dine muligheter til å bli frisk.

Alle mennesker er forskjellige og har ulike behov, også i møte med helsetjenesten. Fritt behandlingsvalg anerkjenner disse forskjellene og lar deg velge det som er best for deg. Siden 2015 har 50.000 pasienter benyttet seg av fritt behandlingsvalg innen psykisk helsevern, rus, kreftbehandling og mer. Hvert år velger stadig flere å benytte seg av ordningen. For at enda flere skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den, må vi fortsette å styrke fritt behandlingsvalg.

Målet med helsepolitikken bør være at flest mulig skal få best mulig hjelp, raskest mulig. Det når vi ved å gi pasienten mer frihet og benytte den kapasiteten som finnes. For det viktigste er ikke hvor man får hjelp, men at man får den hjelpen man trenger, når man trenger den. Er det ledig kapasitet hos et privat behandlingssted og kø i det offentlige, så bør pasienten få lov til å velge det som er best for seg. Staten tar så klart regninga uansett.

Stortingsvalget i år er avgjørende for dine rettigheter som pasient. Ironisk nok vil Arbeiderpartiet tilbake til en tid hvor kun de med god råd fikk velge fritt, mens vi vanlige folk må ta til takke med det vi blir tilbudt. De neste årene må fritt behandlingsvalg styrkes, ikke avvikles eller svekkes. Hvis Høyre får tillit til å styre landet videre, vil vi fortsette å styrke pasientenes rettigheter, og utvide fritt behandlingsvalg til å gjelde enda flere typer behandling.

Les også

Vi var ekstremt heldige. Uten fritt behandlingsvalg hadde vi vært uten håp. Uten Frida

Les også

Hjelpen Frida fikk i Fredrikstad gjorde stort inntrykk på helseministeren