– Dette er et initiativ som vi tar både for å frigjøre et viktig område for allmennheten. Men dette er også et innspill i debatten om bobilparkering, sier Truls Velgaard, gruppeleder for Høyre i bystyret.

Som Fredriksstad Blad har fortalt tidligere, leter parkeringssjef Frode Samuelsen og kollegene hans akkurat nå etter en fremtidig permanent bobiloppstillingsplass ved sentrum. Blant stedene kommunen har tittet på, er Prestelandet og Ringverven.

Vil komme med forslag

Disse stedene mener Høyre egner seg dårlig for bobilparkering. Isteden har de kastet øynene sine på den store bussoppstillingsplassen rett ved siden av Fredrikstadbroa på Østsiden. Plassen, der rutebussene parkeres for natten, ligger nesten helt inntil elven. Her er det også tilgang på drivstoff fra et biogassanlegg.

Høyre varsler at de kommer til å fremme et forslag (en interpellasjon) i bystyret om at kommunen tar initiativ til en dialog med Østfold kollektivtrafikk om alternativ plassering av bussene.

– Det kan gjøres veldig trivelig der. Da kan vi også forlenge grøntområdet som er rundt Gamlebyen, sier Velgaard.

– Er det hele plassen dere snakker om?

– Vi har ikke noe skråsikkert svar på hva som er den beste løsningen, men i utgangspunktet ser vi på den plasseringen som et potensielt veldig sjarmerende og attraktivt sted, sier Velgaard.

– Bør slutte å bruke dette som p-plass

– For øyeblikket er det bare en grusplass som er full av busser. Vi mener at vi bør slutte å bruke dette som parkeringsplass og heller ta det i bruk som et opplevelsesområde. Da mener vi at det er veldig nærliggende å se på det som et sted for bobilparkering, fortsetter han.

– Er dette noe dere har spilt inn overfor Østfold kollektiv – slik at dere vet at de er positive?

– Nei, det har vi ikke. Dette er noe Fredrikstad kommune må avklare med dem og finne en minnelig løsning om et annet sted å parkere bussene på. Vi våre øyne har denne løsningen åpenbart gått ut på dato. Vi kan ikke fortsette å bruke et slikt område til bussparkering, sier Velgaard.

– Hvor tenker dere at bussene bør parkeres isteden?

– Det er ikke naturlig for oss å starte i den enden. Det er først og fremst de som opererer bussene som må definere sitt behov og hva som kan være et hensiktsmessig område. Så må kommunen se på muligheter for å finne en løsning.

Mener Prestelandet egner seg dårlig

– Det er jo et tema her i kommunen at vi har manko på næringstomter?

– Jeg sier ikke at dette nødvendigvis er enkelt å løse, men det er et sterkt behov for å finne gode løsninger – og denne tomta er veldig attraktiv.

I et utspill underskrevet av Velgaard, foreningsleder Eivind Leister samt Inger Christine Apenes og Knut Thomas Hareide-Larsen – partiets representanter for Gudeberg og Gamlebyen – skriver partiet at Ringverven og Prestelandet er dårlig egnet for bobilparkering.

«De foreslåtte områdene ved Ringverven og Prestelandet ligger i tett befolkede områder uten gode veiforbindelser, og tåler dårlig den økte trafikken en bobilparkering gir. Nærheten til festningsverkene og Gamlebyen gjør også at disse områdene egner seg dårlig for bobilparkering», skriver partiet.

– Mener dere at disse veiene er så dårlige at de ikke tåler bobiltrafikk?

– Nei, vi mener ikke det. Men vi mener at dette ikke er spesielt hensiktsmessige områder for bobilparkering.

– Kan bety dyrere kollektivtrafikk

– Hvorfor gjør nærheten til festningsverkene og Gamlebyen at områdene egner seg dårlig for bobilparkering?

– Det vil jo være avhengig av nøyaktig hva slags utforming man får. Men for eksempel er det jo sånn at områdene rundt festningen i størst mulig grad bør være åpne, grønne områder, sier Velgaard.

Børre Johnsen, direktør for Østfold Kollektiv, er krystallklar på hva han mener vil bli konsekvensen dersom selskapets busser blir flyttet lenger unna sentrum:

– En plass lenger unna byen vil bety dyrere kollektivtrafikk eller mindre kollektivtrafikk. Plassen bør være så bynær som mulig for å unngå unødvendig transport, og den må ha kapasitet. Jeg ville nok prioritert kollektivtrafikken før eventuell bobilparkering.

Bildetekst:

Her på Østsiden, rett inntil Fredrikstadbroa, har bussene som går i rute i distriktet sin oppstillingsplass om natten. Gruppeleder Truls Velgaard og partikollegene i Høyre mener at en slik tomt ikke kan brukes til bussparkering i 2021. Isteden foreslår de bobilparkering.