Mange av oss har handlet brukte klær eller saker og ting til hjemmet i Fredrikstads mange bruktbutikker eller i FASVO bruktmarked.

Imidlertid er det et savn at det ikke finnes noe etablert tilbud hvor en kan kjøpe brukte byggematerialer til boligen hvis du skal bygge om eller bygge nytt.

Ombruk av byggematerialer er ikke et nytt fenomen. Det ble gjort i stor grad i gamle dager, for eksempel når laftede bygninger ble demontert og satt opp et annet sted. Også i dag er det mange som kan tenke seg å benytte gamle materialer, kanskje også i formater og i kvaliteter som ikke finnes lenger. Nybygg og renovering av boliger er skyld i en betydelig andel av Norges samlede CO2-utslipp. 25 prosent av landets avfall kommer fra byggebransjen. Derfor er gjenbruk av byggematerialer et viktig klimatiltak.

Også i dag er det mange som kan tenke seg å benytte gamle materialer, kanskje også i formater og i kvaliteter som ikke finnes lenger.

Jeg er kjent med at regelverket skaper utfordringer for gjenbruk av bygningsmaterialer. Likevel er det flere som har klart å etablere et system for byggevarer til ombruk. Eksempelvis kan en ved Haraldsrud gjenbruksstasjon i Oslo levere inn byggevarer til ombruk og videresalg. Det dreier seg om:

■ Trevirke

■ Fliser

■ Parkett og tregulv. Minst tre m2 av én sort

■ Treplater, for eksempel finér. Minstemål 1x1 meter

■ Utgangsdører og verandadører. Maks én meter brede

■ Porselensservanter og stålkummer

■ Uåpnede pakker med isolasjonsmateriale

■ Piperør, minimum 75mm

■ Taklamper til innvendig og utvendig bruk

■ Blandebatterier og armaturer

Høyre har derfor gjennom interpellasjon til bystyret anmodet ordføreren om å se på muligheten til å etablere et gjenbruksutsalg for byggematerialer i Fredrikstad. Det kan være gjennom kommunens egen organisasjon (FREVAR og FASVO) eller ved å oppmuntre private investorer til å starte et slikt utsalg.

Så langt jeg har brakt på det rene, finnes det utredningsmidler hos ENOVA som både offentlige og private aktører kan søke på.

Et slikt tiltak kan også gjøre oss mer bevisste når vi velger nye materialer. Da kan de ha «et liv etter deg» ved å tenke over hva de er behandlet med og hvordan de er satt sammen.