Gå til sidens hovedinnhold

Høyre svarer: Syklistenes fremkommelig er viktig

Truls Velgaard, Tor Prøitz, Pål Porsmyr

Fredrikstad

Artikkelen er over 1 år gammel

– I motsetning til Jan Henrik Lund skal vi som folkevalgte ta en beslutning som flest mulig har forståelse for og helst skal gjenspeile bruken av det som skal bygges, skriver Høyre-politikerne Velgaard, Prøitz og Porsmyr i svar til Syklistene Nedre Glomma.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lokallagsleder Jan Henrik Lund representer syklistene i Fredrikstad står det i hans innlegg i FB 11. mai. Til den gruppen hører også vi, selv om vi tillater oss å velge fremkomstmiddel avhengig av behov.

Med henvisning til kronikken i FB forleden dag om mulig forenkling av det ene alternativet Statens vegvesen (SVV) har fremlagt, er endring av gang- og sykkelveier en av mulighetene. Slik som det er foreslått, skal det være fortau og sykkelvei på den ene siden av fv 109 og en kombinert gang/sykkelvei på den andre siden. Dette vil oppta hhv 6,5 meter og 4,5 meter, til sammen 11 meter i bredden. Til sammenligning er et kjørefelt for biler 3,5 meter. Med to-veis trafikk i sykkelfeltene vil veibanen bli 2,25 meter. Dette mener vi er vel mye og vil be om andre alternativer for dette. Andre alternativer kan være smalere fortau og sykkelveier eller fortau og sykkelvei på bare en side.

I motsetning til Jan Henrik Lund skal vi som folkevalgte ta en beslutning som flest mulig har forståelse for og helst skal gjenspeile bruken av det som skal bygges. Det er her vi mener 11 meter sykkelvei kan være overdrevet, selv om vi alle ønsker flere til å sykle.

Vi er enig i at felles gang/sykkelvei ikke er den beste løsning for syklister og gående. Dessverre er ikke dette en særnorsk bastard. Denne løsning finnes i svært mange andre land. Etter hvert er vi blitt flinkere til å markere med tegn i veibanen hvor folk skal gå og hvor syklister skal sykle. Det bør fortsatt ligge an til atskilte fortau og sykkelvei som er den beste løsningen.

Jan Henrik Lund slipper å tenke økonomi. Vi som skal treffe beslutninger om å få mest mulig ut av bevilgede penger fra staten og i tillegg direkte med bompenger fra veibrukerne, må finne løsninger som gjelder alle brukere og ikke bare syklister. Det er her vi må tenke sambruk; gange-sykkel, buss-taxi-nyttetransport-2+. Dette gjør vi etter beste evne basert på de mål som er satt for utvikling av kollektivtrafikk, gange, sykkeltrafikk og bilbruk både i forhold til klima og miljø og fremkommelighet.

Les også

Det er helt på trynet at de få skal betale bompenger for at noen skal få gå, sykle og kjøre buss på en autostrada

Les også

Ny rapport: IKKE samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ny Rolvsøyvei til 4 milliarder kroner – bilistene får LENGRE reisetid

Kommentarer til denne saken