Vi registrerer at Hvaler Arbeiderparti og Mona Vauger er forundret over vårt debattinnlegg som omhandler bevilgning av midler til bredbånd i kommuner i Østfold, som blant annet Hvaler med spredt bebyggelse. Det bør også Ap vise interesse og initiativ for å få tildelt til Hvaler. Det er regjeringen i revidert nasjonalbudsjett som tilgodeser bredbåndssatsning i en ekstraordinær bevilgning med millioner.

Østfold får midler. Nettopp fordi dette ligger i det reviderte nasjonalbudsjettet for 2018, har naturlig nok ikke dette noe med tidligere bevilgninger og fordeling av midler. Snøen som falt i fjor har smeltet.

Forslaget lyder på å bevilge 50 millioner kroner til en ekstraordinær økning av bredbåndstilskuddet. Dette vil gi et samlet bredbåndstilskudd på om lag 250 millioner kroner i 2019. Hvaler Aps påstand om at regjeringen ikke følger med i utviklingen, faller derfor på sin egen urimelighet.

Heller burde Ap og Vauger støtte at Hvaler begrunner og søker på midler som Østfold fylkeskommune skal fordele. Hensynet til innbyggere og mulighet for å arbeide fra hus, hytte og næringsvirksomhet er avgjørende for fleksibilitet og kortreiste arbeidsplasser.