Ungdoms psykiske og fysiske helse blir satt i fokus av ungdomsrådet som ønsker å videreføre stillingen som daglig leder ved helsestasjonen for ungdom. Dette er en stilling som har gitt mange timer i uken til å løse problemene til kommunens ungdommer. Høyre støtter ungdomsrådet fullt ut og vil arbeide for å videreføre stillingen.

I Høyres alternative budsjett har skolehelsetjenesten blitt styrket med mange millioner, men uten støtte fra styringspartiene vil dette viktige tilbudet forsvinne. For å få hjelp er det avgjørende med en god skolehelsetjeneste som har tid til hver enkelt elev. Dessverre blir mange som sliter oppdaget for sent, det betyr at mange barn og unge ikke får den behandlingen de trenger. Høyre vil derfor ansette flere helsesykepleiere og skolepsykologer, mens vi samtidig gir elevene mulighet til å henvises til psykolog gjennom skolehelsetjenesten.

Kutter man denne stillingen, kan det få vidtrekkende konsekvenser, i verste fall vil vi kunne oppleve at ungdommer faller utenfor samfunnet. Et utenforskap koster kommunen vesentlig mer enn denne stillingen, å fjerne den er derfor både dårlig sosial- og økonomisk politikk.

Vi setter stor pris på et så våkent og aktivt ungdomsråd, utfordringen til oss politikere er tatt og Høyre vil kjempe for ungdommers psykiske helse i Fredrikstad.