Gå til sidens hovedinnhold

Høyre støtter Gressvik-kritikk av arealplanen, vil beholde næring langs elva

Artikkelen er over 1 år gammel

– Fredrikstad trenger mer areal til næring, ikke mindre. Dette gjelder ikke minst næringsareal langs vannet, skriver Truls Velgaard, og tenker på Fredrikstad Marineservice på Gressvik og et større areal i samme området.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en meget gjennomarbeidet høringsuttalelse kommer lokalsamfunnsutvalget på Gressvik med skarpe advarsler mot deler av kommunens nye arealplan. Høyre vil uttrykke sterk støtte til de synspunktene som lokalsamfunnsutvalget tar opp. Etter Høyres syn har behandlingen av arealplanen skjedd på en uheldig måte. Til tross for løfter om det motsatte, har det vært en svært lukket prosess, styrt av kommuneadministrasjonen.

Høyre reagerer på manglende involvering både av innbyggerne og av det politiske miljøet. Planen inneholder blant annet en rekke sterkt inngripende tiltak for mange grunneiere, uten at disse grunneierne på noen måte har vært involvert eller har fått uttale seg. Dette gjelder også på Gressvik.

Dette er en uhørt behandling av næringsdrivende som Fredrikstad kommune ikke kan være bekjent av.

Ett eksempel er behandlingen av Gressvik Marineservice. Dette er et mindre firma, men ikke desto mindre en viktig arbeidsplass for dem som jobber der. Det er også en viktig bedrift for lokalsamfunnet på Gressvik, noe også lokalsamfunnsutvalget peker på i sin uttalelse. Til tross for dette innebærer arealplanen at tomten som Gressvik Marineservice holder til på endres fra næringstomt til boligtomt. Dette skjer på tross av at innehaveren av firmaet også eier tomten, og har gjort det han kan for å hindre at kommunen gjør en slik endring i planbestemmelsene for hans tomt.

Dette er en uhørt behandling av næringsdrivende som Fredrikstad kommune ikke kan være bekjent av. Høyre vil i bystyret foreslå at arealplanen endres, slik at Fredrikstad Marineservice kan ha trygghet for sin videre drift. Fredrikstad trenger flere arbeidsplasser, ikke færre. Vi har mistet altfor mange arbeidsplasser de siste tiårene. Som et minstemål må vi legge til rette for at de bedriftene vi har må få så gode rammebetingelser som mulig.

Vi merker oss også at lokalsamfunnsutvalget på Gressvik er bekymret over at ikke bare tomten til Gressvik Marineservice omdefineres til boligformål, men at dette også gjelder store deler av det øvrige arealet langs elven på Gressvik-siden. Høyre vil arbeide for at så mye som mulig av dette bevares som næringsarealer, slik det historisk har vært. Fredrikstad trenger mer areal til næring, ikke mindre. Dette gjelder ikke minst næringsareal langs vannet.

Les også

Store planer på Floa: Planlegger flere boligblokker og småhus

Les også

Frykter arealplanen fører til blokker rett foran Gressvik hovedgård

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.