Gå til sidens hovedinnhold

Høyre satser på utdanning

«Norge er et høykostland. Lønn er følgelig ikke vårt fremste konkurransefortrinn, men derimot kompetanse.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utdanning er en investering i fremtiden. Høyre har over tid satset målrettet på en skolepolitikk som gir resultater. Det skal vi fortsette med. I høst har skolene begynt å ta i bruk fagfornyelsen. Dette er regjeringens fornyelse av en rekke læreplaner i grunn- og den videregående skolen. Den har blitt godt mottatt, ikke minst fordi Høyre har tatt lærerne med på råd i utviklingen av strategien. Dette understreker viktigheten av konstruktiv dialog mellom politikk, byråkrati, fagmiljøer og ikke minst med dem som skal omsette planer og strategier i handling.

Næringslivets fremtidige behov for kvalifisert arbeidskraft fordrer høy kompetanse på en rekke områder. Norge er et høykostland. Lønn er følgelig ikke vårt fremste konkurransefortrinn, men derimot kompetanse. Kompetanse bygges gjennom utdanning. Derfor er satsing på utdanning avgjørende i den globale kappestriden.

Tradisjonelle yrkesfag opplever økt attraktivitet, det er gledelig. Annen kompetanse vil bli tilbudt av yrkesgrupper vi knapt kjenner til i dag. Dette skjer fort. Her er også samspillet med universiteter og høyskoler viktig. Høyre vil fortsette å legge til rette for økt samarbeid spesielt innen forskning og utvikling mellom høyskolemiljøer og bedrifter, for at ny kunnskap vinnes slik at vi kan skape mer og inkludere flere.

Høgskolen i Østfolds nye Master i Grønn energiteknologi blir et viktig lokalt eksempel på dette. Høgskolen i Østfold er også med i mange spennende prosjekter blant annet innen sirkulærøkonomi som er viktig for å muliggjøre det grønne skiftet. Høyre vil støtte dette arbeidet og tilsvarende ved landets høyskoler, universitet og forskningsinstitusjoner.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.