Høyre-politiker ber Viken om å trekke protesten mot Batteriretur-tomt

Gretha Thuen (H) ber fylkeskommunen trekke protesten mot å bruke et LNF-område på Øra til industritomt for Batteriretur og Frevar.