Gå til sidens hovedinnhold

Høyre ønsker ingen stor stat, bare en som stiller opp for dem som trenger det mest

«Nå skal vi fortsette å jobbe for mindre utenforskap i Norge. Vi må sammen skape flere jobber, vi må inkludere flere i arbeidslivet og færre må falle fra i skolen.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge er blant landene i Europa med minst ulikhet og høyest levestandard. Dessverre finnes det allikevel mennesker som ikke har fått et like godt utgangspunkt som resten. Det finnes ingen universalløsning, men veien ut av fattigdom er gjennom utdanning, kvalifisering og flere jobber. Den viktigste forskjellen er mellom dem som har en jobb, og de som står utenfor arbeidslivet. De uten jobb skal få god hjelp av det offentlige frem til familien har en inntekt de kan leve av. Velferdsstaten skal alltid stille opp for de som trenger det mest. Men Nav må ikke bli en sovepute som frister mennesker til å ikke ønske å jobbe.

Forskjellene i Norge har økt jevnt gjennom flere regjeringer. Det er ikke til å komme bort fra at hele 85 prosent av veksten i antall barn som lever i familier med dårlig råd er familier med innvandringsbakgrunn.

Mange av disse kom til Norge under flyktningkrisen i 2015 og 2016. Derfor må vi være kompromissløse når det gjelder kvalitet og krav innen integreringspolitikken.

De siste 20 årene har Høyre stått i bresjen for mer kunnskap og mer mestring i skolen. Gjennom Kunnskapsløftet fikk vi løftet opp viktigheten av å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Gjennom åpenhet om resultater i skolen har vi fått mye av den kunnskapen vi i dag har om tilstanden i norsk skole. Etter at Høyre kom i regjering igjen i 2013 har vi gjennomført et lærerløft, prioritert tidlig innsats, fornyet alle fagene i skolen og innført en fraværsgrense i videregående. Flere elever lærer nå å lese, skrive og regne skikkelig, fraværet har stupt og flere elever enn tidligere fullfører videregående skole.

Høyre mener at politikernes oppgave ikke er å lage en stat som er alt for alle, men heller en stat som stiller opp for de som trenger det mest.

Vi har innført redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen. Dette kommer 46.000 husholdninger til gode. Vi har redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier. Vi har økt bostøtten og startlånordningen og antall bostedsløse har aldri vært så lav som nå. Grunnstipendet til elever i vgs er målrettet mot elever fra lavinntektsfamilier. Barnetrygden er økt for første gang siden 90-tallet. Engangsstønaden ved fødsel og adopsjon er mer enn doblet siden 2013. Vi har innført fritidskortet for barn og unge mellom 6 og 18 år. Siden 2013 har en vanlig familie fått rundt 66.000 kroner i skattelette, samtidig som vi har økt frikortgrensen og senket eiendomsskatten. Dette viser at også Høyres skattelette kommer alle til gode.

Nå skal vi fortsette å jobbe for mindre utenforskap i Norge. Vi må sammen skape flere jobber, vi må inkludere flere i arbeidslivet og færre må falle fra i skolen. Høyre går til valg med en rekke oppgaver som må løses, selv om vi allerede har gjort mye, er det mye jobb igjen. Forskjellen på oss og venstresiden når det gjelder fattigdom i Norge, er at vi har konkrete forslag og gjør noe med det i stedet for å klage uten å presentere egne løsninger.

Kommentarer til denne saken