Gå til sidens hovedinnhold

Høyre og Frp reagerer kraftig på kommunalt krøll med Onsøyheimen – men vil si ja til bygging nå

Artikkelen er over 1 år gammel

Truls Velgaard (H) og Bjørnar Laabak (Frp) reagerer kraftig på at kommunale etater ikke har snakket sammen. Men begge sier nei til en forsinkelse for å lage en ny reguleringsplan for Onsøyheimen. De vil gi dispensasjon.

For abonnenter

Bjørnar Laabak sier til Fredriksstad Blad at Frp vil forsterke uttalelsen fra Aps Atle Ottesen for å understreke at arbeidet med å bygge Onsøyheimen må skje uten opphold.

Planutvalget skal ta stilling til søknaden om rammetillatelse førstkommende torsdag.

– Større enn ulempene

Kommunedirektøren fraråder å gi rammetillatelse og vil først få på plass en ny reguleringsplan. Hun minner om at kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.

Nå ser det ut til at planutvalgsleder Atle Ottesen får med seg hele planutvalget på å gi dispensasjon. Ottesen mener at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene for Fredrikstad-samfunnet.

Det opprinnelige Onsøyheimen hadde to etasjer, det nye skal bygges med tre og fem etasjer – og et trappetårn på 24,4 meter.

Bygnings- og reguleringssjef Anna Auganes peker på høydene som den mest kinkige dispensasjonssøknaden å forholde seg til når det gjelder planene om nye Onsøyheimen.

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av ulike områder på. Hvor skal vi bo, hvor skal det være parker, friluftsliv og næringsliv? Reguleringsplanen er politisk vedtatt og bestemmer hvordan ulike områder kan brukes og bebygges. I planen er det såkalte reguleringsbestemmelser, som gir konkrete føringer over hva som kan gjøres og ikke på eiendommene.

Stusser over dårlig kommunikasjon mellom avdelinger

Velgaard er sterkt kritisk til den kommunale saksbehandlingen og manglende kontakt mellom avdelingen som skal bygge den nye Onsøyheimen og byggesaks- og reguleringsavdelingen, som anbefaler å lage ny reguleringsplan.

– Dessverre ser det ut til å bli gjenganger at kommunale etater ikke snakker godt nok sammen, sier han.

Både Velgaard og Laabak legger vekt på at det er snakk om å bygge Onsøyheimen på tomten til det tidligere sykehjemmet, og dermed bør det ikke være nødvendig å lage en ny reguleringsplan.

Onsøyheimen har adresse i Ørebekk Allé 1, som vist på kartet, hvor vi fortsatt ser bygningene som nå er revet.

Reguleringsplanen kunne ha vært ferdig nå

Som Fredriksstad Blad har fortalt ga bygningsmyndighetene allerede i oktober 2018 beskjed om at endringene ved prosjektet er så store at området bør reguleres på nytt.

I møtet advarte bygningsmyndighetene mot eventuelle klager på en byggetillatelse og understreket at resultatet av en klagebehandling ikke er gitt.

Reguleringsarbeidet kunne ha vært ferdig nå, om det hadde startet opp høsten 2018.

– Det er surrealistisk at vi har havnet i denne situasjonen, sier Bjørnar Laabak (Frp), som mener at det viktigste nå er å komme i gang med byggingen av sykehjemmet, og få tilbudet på plass så raskt som mulig.

Frykter lignende forsinkelse som for Sleipner

Under behandlingen av Sleipners søknad om å få bygge ny fabrikk på Gressvik, forsøkte politikerne å gå den raske veien til målet gjennom å gi dispensasjon.

Etter en naboklage ble resultatet imidlertid at Sleipner måtte rykke tilbake til start og gjennomføre omregulering. Dette var tidkrevende.

FB spør Truls Velgaard om ikke det samme kan skje for Onsøyheimen, at det kan komme innvendinger som gjør at det blir nødvendig å lage en ny reguleringsplan.

– Det kan skje. Men vi mener det er så sterke grunner for å komme i gang at det kan gis dispensasjon, sier han.

Det er heller ikke lignende kulturvernhensyn på Ørebekk som på Gressvik, og ikke tilsvarende konflikter.

Husbanken, som har sagt ja til å gi 200 millioner kroner i tilskudd til prosjektet, har også satt 2022 som en klar frist for å utbetale pengene, noe som også veier tungt når politikerne skal gjøre sin vurdering.

Kommentarer til denne saken