Høyres Marianne Klever Næss skriver i Fredriksstad Blad om Høyres klimapolitikk og hva regjeringen har gjort de siste åtte årene på dette feltet. Klever Næss prøver å male et positivt bilde av regjeringens klimapolitikk, naturlig nok. Dessverre er ikke dette sannheten.

Ifølge SSB har høyreregjeringen de siste åtte årene kuttet mindre enn fire prosent av utslippene sammenlignet med 1990-nivå. Det holder ikke når vi snart bare har åtte år igjen på å kutte de resterende 46 prosent.

Samtidig som høyreregjeringen snakker veldig fint om klima, men i realiteten gjør veldig lite, har for eksempel Danmark kuttet over 30 prosent og Sverige 25.

Å si seg fornøyd med klimapolitikken regjeringen har ført de siste åtte årene, er greit det, men det sier jo litt om hvilke ambisjoner man har.

Arbeiderpartiet går til valg på å kutte 55 prosent av utslippene våre innen 2030. Vi vil skape nye grønne arbeidsplasser ved å ta i bruk alle ressursene vi har i Norge.

Jeg er stolt av å være medlem av et parti som i sitt program har klart å forene industriarbeideren i LO med klimaaktivistene i AUF. Resultatet er et program med en tydelig og rettferdig klimapolitikk.

Åtte år med en regjering som mangler ambisjoner for klimapolitikken er nok. Norge fortjener en ny arbeiderpartiledet regjering. Det handler om vår felles fremtid.