For noen dager siden skrev Hvaler Høyre i herværende avis: «håper vi fremover får en ryddig ansettelsesprosess og at vi får god informasjon, slik at kommunestyret får et godt beslutningsgrunnlag for å ansette en ny rådmann i Hvaler kommune».

De siste dagers medieoppslag viser at ansettelsesprosessen har utviklet seg til å bli alt annet enn ryddig! Hvaler er svært lite tjent med situasjonen som nå utspiller seg i mediene og vi er alvorlig bekymret for konsekvensene for kommunen både på kort og lang sikt.

Les også

Skittentøyvask for åpen scene på Hvaler

Ordfører er leder av arbeidsgiverutvalget og hun har ansvaret for å lede ansettelsesprosessen med å få ny rådmann i Hvaler. Hovedtillitsvalgtes rolle i ansettelsesprosessen er å sikre at prosessen overfor søkeren foregår på riktig måte og sikre at den best kvalifiserte blir ansatt. Når en av søkerne som dessuten er fungerende rådmann ser seg nødt til å trekke søknaden på en så dramatisk måte, er det noe som har gått fryktelig galt. Dette må både ordfører og hovedtillitsvalgt ta innover seg. I stedet har de begge gått til motangrep og kommet med uttalelser til i mediene som setter hele prosessen og kommunen i et lite flatterende lys.

Hvaler Høyre er alvorlig bekymret for at kommunen nå ser ut til å stå uten rådmann 1. januar. Vi er også alvorlig bekymret for budsjettprosessen og om vi kommer i mål med budsjettarbeidet på en god måte.

Hvaler Høyre forventer en grundig redegjørelse om ansettelsesprosessen. Vi forventer også en grundig redegjørelse om konsekvensene for kommunens ansatte og innbyggere når fungerende rådmann går tilbake til sin stilling som assisterende rådmann fra 1. januar.

Hvaler Høyre er godt fornøyd med arbeidet som fungerende rådmann har gjort. Han har levert på alle punkter. Imidlertid viser de siste dagers medieoppslag at noe har skjedd i samarbeidet mellom rådmannen, ordfører og tillitsvalgt, som er av en slik karakter at rådmannen så seg best tjent med å trekke søknaden. Hva som førte frem til at rådmannen trakk sin søknad må ordføreren forklare kommunestyret. Hvaler Høyre vil be kontrollutvalget granske ansettelsesprosessen av ny rådmann i Hvaler kommune.