Frode Ludvigsen hadde 3. august et debattinnlegg i Fredriksstad Blad der han spør hva han som innbygger i Nedre Glomma skal stemme ved stortingsvalget i høst.

I innlegget har du mange gode refleksjoner. Du forteller blant annet at du bor i Sarpsborg og jobber i Fredrikstad. Derfor har du viktige erfaringer vi politikere bør lytte til. Og vi er enige i mye av det du skriver.

Nedre Glomma-regionen har et uforløst potensial for få flere næringslivsetableringer med tettere samarbeid. Med rundt 150.000 innbyggere og felles god beliggenhet er det nærmest uante muligheter.

Næringslivet i Nedre Glomma leverer varer til hele Norge. Derfor er veier, ferger og jernbanespor i andre deler av landet også viktig for vår region. De åtte årene vi har hatt makten, har Høyre i regjering satset enormt på samferdsel i hele landet. Det er brukt historisk store summer på flere og bedre veier og på vedlikehold av jernbanen slik at togene skal gå.

Dette er viktig for hele Norge, også for oss som bor og arbeider i Nedre Glomma. Samferdsel er derfor et av de viktigste politiske temaene. Vi i Høyre vil i neste stortingsperiode arbeide videre med satsingen på Østfoldbanen, Sarpebrua, bypakkene og farleden ved Borg Havn.

Mange av de som driver bedrifter i Nedre Glomma, er avhengige av gode internasjonale avtaler slik at de får levert varene sine også utenfor Norges grenser. For oss som stiller på listen for Høyre, er EØS-avtalen veldig viktig. Og den er viktig for bedriftene. Med en Høyre-regjering vil vi være garantisten for å opprettholde EØS-avtalen.

Utdanning er en av de viktigste sakene til Høyre. Heldigvis er det nå mange flere som fullfører videregående skole. Men det er fortsatt for mange som ikke fullfører og består. Høyre og regjeringen har som mål at minst ni av ti elever skal fullføre videregående opplæring i 2030, og at 5000 flere skal fullføre hvert år innen 2025. I dag er fullføringsprosenten 78,1 prosent på landsbasis.

Noen av de som dropper ut av videregående skole, finner andre veier inn i arbeidslivet. Men mange vil dessverre falle utenfor og ende opp med en trygdeytelse. Derfor er det så viktig å fortsette Høyres og regjeringens politikk for å øke antallet elever som fullfører videregående skole.

Vi er enig med deg i at næringslivet i Nedre Glomma trenger både dem med fagbrev, svennebrev og de med høyere utdanning, Frode Ludvigsen. Vi kan garantere at en fortsatt satsing på skolen viktig for Høyre. Vi vil arbeide for at færre faller utenfor og at næringslivet i Nedre Glomma får den arbeidskraften de trenger.

Vi er også helt enige med deg i at nye videregående skoler i Fredrikstad og Sarpsborg må prioriteres. Dessverre ble Høyres konstruktive forslag til finansiering av nettopp dette nedstemt av fylkestinget i Viken. Men Høyre vil både lokalt og i Viken fortsette å arbeide for at disse to videregående skolene skal prioriteres.

Fornyelse/effektivisering av det offentlige er viktig for at vi skal kunne ha penger til blant annet skoler, sykehus, politi, veier og jernbane. Høyre har i regjering hvert år bedt både stat, fylke og kommune om å spare 0,5 prosent i sine budsjetter. Dette for å kunne tenke fornyelse. Danmark har gjort dette i mange år. Med en ny periode i regjering, vil Høyre fortsette arbeidet med å fornye og effektivisere offentlig sektor. Vi har gjort det med Nye veier og med jernbanen, og vi er ikke ferdig.

Vi ønsker deg lykke til med valg av parti, Frode Ludvigsen. Bruk stemmeretten din. Din stemme teller. Vi er veldig glade i Nedre Glomma og håper du velger å gi oss og Høyre din stemme.