Gjennom sine år ved roret har Solberg-regjeringen levert en unik blanding av økonomisk vekst, reduksjon i utslipp, sosial utjevning – og ikke minst en kontroll over pandemien som knapt noe annet land i verden kan vise maken til. Både norsk og internasjonal politikk befinner seg i en kritisk fase. Dette er ingen tid for politiske eksperimenter; Norge trenger Erna Solberg ved roret.

Til tross for stor økonomisk vekst og et stadig økende befolkningstall i Norge er de nasjonale klimautslippene redusert hvert år de siste fem årene. Utslippene er de laveste siden 1993, og Høyre har en plan for halvering av Norges utslipp innen 2030.

Både sysselsetting og økonomisk vekst har skutt kraftig fart de siste månedene. Utdanning og arbeid er det viktigste samfunnet kan tilby for å utjevne sosiale forskjeller. Gode skoletilbud og et velfungerende næringsliv med et sterkt norsk eierskap må være et overordnet mål for Norge. Under Høyres ledelse har Norge de senere årene sett en markant økning i andel elever som gjennomfører videregående utdanning. Høyre er opptatt av både økonomisk vekst og økonomisk utjevning. Verdier må skapes før de kan fordeles.

EØS-avtalen er selve hjørnestenen for norsk utenrikshandel, og helt avgjørende for vår nasjonale velferd. Solberg-regjeringen har vært en garantist for stabilitet rundt EØS-avtalen. Et gjenvalg av Regjeringen er den beste garantien for at EØS-avtalen blir liggende fast, og at den positive utviklingen i Norge kan fortsette.

Fredrikstad er en industrikommune. Vi trenger en regjering som gir industrien gode rammevilkår, og som vil styrke norsk eierskap.

Høyre er best for Fredrikstad. Godt valg!