Gå til sidens hovedinnhold

Høyre-duo: Jernbane og havn må bygges ut

«Målt per capita er det neppe noen del av Intercity-utbyggingen som vil ha lavere kostnad enn fremføring av dobbeltsporet til Nedre Glomma.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremføring av dobbeltspor til Fredrikstad og utbedring av farleden til Borg Havn er to helt vesentlige prosjekter som må sikres en snarlig fremdrift når Nasjonal Transportplan i løpet av våren skal behandles i Stortinget. Ved siden av Oslo er Nedre Glomma det største byområdet på Østlandet. Intercity-utbyggingen kan ikke utelate et byområde med 120.000 innbyggere. Målt per capita er det neppe noen del av Intercity-utbyggingen som vil ha lavere kostnad enn fremføring av dobbeltsporet til Nedre Glomma.

Gjennom flere årtier har Stortingets planer for Intercity-utbyggingen vært en avgjørende premiss for samfunnsplanleggingen i Fredrikstad. Basert på entydige krav, forslag og signaler fra Stortinget, Regjeringen og jernbanemyndighetene har Fredrikstad kommune basert sin utvikling på forutsetningene om et bedre jernbanetilbud og flytting av jernbanestasjonen til et sentralt punkt i bykjernen.

Det viktigste er fremføring av dobbeltspor fra Haug til Seut. Dette er ifølge jernbanemyndighetene selv en avgjørende forutsetning for en nødvendig økt frekvens på Østfoldbanen og redusert reisetid fra Fredrikstad, Sarpsborg og Halden til Moss og Oslo. Dernest er det viktig med etablering av ny jernbanestasjon. For det første viser jernbanemyndighetenes egne beregninger at en mer sentral plassering av stasjonen er nødvendig for å gjøre toget maksimalt konkurransedyktig.

Les også

Regjeringen vil prioritere dobbeltspor til Hønefoss – men ikke et pip om Østfoldbanen

Men en flytting av stasjonen er også viktig fordi enhver videre utbygging av jernbanelinjen fra Fredrikstad i retning av svenskegrensen forutsetter en ny trasé ut fra sentrum. Uten en løsning med en ny jernbanestasjon vil Fredrikstad måtte leve videre med en usikkerhet rundt båndlegging av store sentrumsarealer. En avklaring om den videre traseen er viktig også av hensyn til samfunnsplanlegging i Sarpsborg og Halden.

Fredrikstad Høyre har en klar forventning om at nytt dobbeltspor Haug-Seut vil være finansiert i første del av Nasjonal Transportplan som skal behandles i løpet av våren. NTP må også ha en klar plan for jernbanesporet videre gjennom Fredrikstad. Gjennom flere årtier har vesentlige deler av sentrumsområdet og også store deler av det viktige næringsområdet langs Dikeveien på Rolvsøy vært båndlagt på grunn av planene om jernbaneutbygging. Så snart ny NTP er vedtatt må all unødvendig båndlegging oppheves av hensyn til både næringsdrivende og boligeiere.

Havn er et annet område som ny NTP må behandle. Østfold er det sentrale knutepunktet for godstransport mellom Norge og utlandet. Skipstransport er et viktig middel for å møte Norges klimamål. Bedre havner i Østfold er nødvendig for en mer miljøvennlig og kostnadseffektiv transport, både for last inn og ut av landet og som knutepunkt for innenlands distribusjon. Likevel er nødvendige tiltak for utbedring av farleden i Borg Havn blitt forsømt gjennom mange år. Ny Nasjonal Transportplan må løse dette akutte problemet, ved at farledsutbedringen finansieres i første del av planen.

Les også

Nygård anslår at Fredrikstad har hatt utgifter på opptil en milliard på InterCity-planene

Kommentarer til denne saken