Gå til sidens hovedinnhold

Høyhastighetstog som uventet støtte til Intercity?

Artikkelen er over 1 år gammel

«Planen er at den 260 km lange strekningen Oslo - Gøteborg skal kjøres på 60 minutter og forretningsideen er selvfølgelig å ta passasjerene fra flytrafikken på kort- og mellomdistanse.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdag 21.10. ble det holdt et møte i Sarpsborg i regi av grupper og personer tilknyttet Sarpsborg bystyre. Innledere var Anders Brunberg, Uddevalla kommune, Alf S. Johansen, Spydeberg, prosjektleder TEN-Tacle, og Jørg Westermann, daglig leder Norsk Bane. Temaet var høyhastighetsbane (HHB) Oslo - Gøteborg.

Da Uddevalla og Båhuslän her ser en mulighet for å få en moderne jernbane gjennom sitt område, blir prosjektet kalt Skagerrakbanen. Tanken er at prosjektet skal planlegges og finansieres uten statlig deltakelse. Initiativtakerne mener at prosjektet er så godt at langsiktige investorer vil finne dette interessant. Oljefondet ble også nevnt som en mulig deltaker.

Planen er at den 260 km lange strekningen Oslo - Gøteborg skal kjøres på 60 minutter og forretningsideen er selvfølgelig å ta passasjerene fra flytrafikken på kort- og mellomdistanse. Muligheten for godstrafikk på samme banen ligger visst også inne i planene.

Det er ikke bestemt hvor HHB skal gå, men det ble diskutert en linje Halden - Sarpsborg - Askim - Ski - Oslo. En forutsetning for HHB er få stopp, sannsynligvis bare ett stopp i Østfold. Siden Sarpsborg er inne i planene, er det en selvfølge at denne stasjonen skal ligge i Sarpsborg og området Hafslund – Ise er nevnt som mulig lokasjon.

Skal vi ta dette på alvor?

Hvis Skagerrakbanen skulle bli realisert, vil den ta så mye av trafikken at den vil gjøre både Intercity og en eventuell rett linje urealiserbar. Med de problemer det er å finansiere en bane virker det nærmest umulig å finansiere to. Man skulle tro at den riktige løsningen var å bygge en bane som er en mellomløsning.

Norge har faktisk forpliktet seg til å delta i det europeiske jernbanesamarbeidet, og hvis Intercity nedskaleres slik planene nå ser ut til å utvikle seg, dekker vi ikke våre forpliktelser. Dermed kan det oppstå en mulighet for å kombinere den nedskalerte Intercity med HHB som da med fordel kan gå den rette linjen over Båhuslän.

Da kan Intercity, frigjort fra gods og hurtigtog, bygges gjennom byene som en lokalbane mot Oslo for å ta lokaltrafikken og samtidig være en matelinje til en stasjon der HHB stopper. Slik kan faktisk HHB redde Intercity, rett nok i en ribbet versjon, men totalresultatet kan forsvares, ikke minst sett fra et miljøsynspunkt.

For Fredrikstad blir dette selvfølgelig en kamel til å svelge. Initiativtakerne i Sarpsborg sier at de hele tiden har ønsket å få Fredrikstad med, men at dette har blitt avslått. Da oppstår her kanskje en risiko for at Fredrikstad går glipp av en mulighet som hadde gitt et langt bedre sluttresultat, men slik er ofte livet - et lotteri.

Kommentarer til denne saken