Hvaler kommune har nylig vedtatt å revidere eiendomsskattereglene. I den sammenheng fremmet Hvaler Frp forslag om å innføre eiendomsskatt på landbruk og næring!

Cathrine Linnes (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: «§2-1 Eiendomsskattekontoret utarbeider en liste over alle eiendommer i Hvaler kommune. Hus, hytte, landbruk og næring skal takseres.

Forklaring: Alle eiendommer på Hvaler takseres slik at byrden fordeles på flere og beløpet går ned for den enkelte skattebetaler. Det er næringsbygningene som blir taksert, ikke driften. I den uroen verden befinner seg må byrdene fordeles.»

Hvaler kommunestyre har tidligere utredet mulighetene for økte inntekter på eiendomsskatt på næring på Hvaler. Et enstemmig kommunestyre mente da at det ikke var hensiktsmessig. Det ga ikke store inntekter og ulempene var større slik vi så det den gangen.

Hvaler Arbeiderparti er svært uenig med Hvaler Frp og vi ønsker ikke eiendomsskatt på landbruk og næring. Vi ønsker at næring på Hvaler skal ha dette konkurransefortrinnet ved å slippe denne ekstra byrden. Dessuten vil belastningen måtte tas inn gjennom dyrere byggeplasser og tjenester for innbyggerne.

Vi ønsker å lokke til oss gründere og skape arbeidsplasser og vekst på Hvaler!

Sammen med et godt utviklet og nytt fibernett er unntak fra eiendomsskatt ett gode vi mener bør ligge til grunn for å skape flere arbeidsplasser. For å lokke til oss de kloke hodene, som ønsker givende arbeidsdager med utsikt mot havet og verden, må vi tilrettelegge.

Vi trodde Hvaler Frp var imot eiendomsskatt, men så feil kan en altså ta!